תוכנית בת שלוש וחצי שנים ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות   

וועדת היגוי וליווי אקדמי: פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, מיכל ריק, ד"ר מאיר שטיינבוק
צוות ריכוז התוכנית: פזית אילן-ברקוביץ , גתית בורשטיין, יעל הראל, דוד קיטרון

6

 • > לטופס הרשמה לתוכנית לשנה"ל תשפ"א  לחצ/י כאן

  לצפייה במערכת שעות של התוכנית לחץ כאן

  ב-2014 נבנתה תוכנית חדשה למטפלים באמנויות, שמקנה לבוגריה תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. התוכנית מכוונת לבסס ידע רחב בהתפתחות התיאוריה והטכניקה הפסיכואנליטית, תוך שימת דגש על תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה, מתוך הכרה בהיותו של הטיפול באמנויות אופנות טיפולית יחודית, ומתוך רצון ליצור מרחב חי ומפרה בין המתודות השונות. תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות והדרכה אישית.

  אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה‭‬
  1. מטפלים באמנויות (אמנות חזותית, תנועה, מוזיקה, דרמה, ביבליותרפיה)
  2. בעלי תואר MA טיפולי במקצועם.
  3. ניסיון קליני מלווה הדרכה של שלוש שנים מסיום הלימודים.
  יידרשו במועד ההרשמה: ניסיון קליני מוכח ומשמעותי בטיפולים מתמשכים, ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש, התנסות בטיפול אישי דינמי בן שנה לפחות.
  מועמדים העומדים בקריטריונים הנ"ל ירואיינו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

  תוכנית הלימודים ‭‬
  תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים מכוונים לבסס ולהעמיק ארבעה 'מרחבי ידע':
  — התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית החל מראשית דרכה עד ימינו, עם דגש על הקניה מעמיקה של תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
  — המעשה הטיפולי - התפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית עם דגש על הטכניקה של ויניקוט והזרם העצמאי,
  מתוך שימת לב מיוחדת הן למחשבת הרגרסיה והן ליצירתיות, משחק, ומרחב פוטנציאלי.
  — תיאוריות של התפתחות ופסיכופתולוגיה.
  — תיאוריה וטכניקה של עבודה עם ילדים.

  הסמינרים הקליניים יונחו במשותף על ידי מדריך מתחום הטיפול באמנויות ומדריך מתחום הטיפול הפסיכואנליטי. בקבוצות יוצגו מקרים מעבודתם של התלמידים. הסמינרים הללו מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית ברוח ויניקוט וממשיכיו על עבודתם הטיפולית של התלמידים.

  כל תלמיד בתוכנית יידרש להשתתף ב-3 סדנאות לפחות במהלך הלימודים. הסדנאות יהוו נדבך נוסף להעשרה ולהעמקה של המעשה הטיפולי והאינטגרציה בין תאוריות פסיכואנליטיות לטיפול באמנויות .

  המורים והמדריכים בתוכנית מתחום הפסיכותרפיה הם ברובם המכריע אנליטיקאים, או מתמחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ולצידם מטפלים בכירים מתחום הטיפול באמנויות.

  הדרכות אישיות ‭‬
  במהלך שלוש שנות הלמודים התלמידים ידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית אצל שני מדריכים מרשימת המדריכים של התוכנית. כל הדרכה תימשך לפחות שנה (40 שעות), ובסך הכל 120 שעות הדרכה. בסיום כל שנה יוגשו עבודות למדריכים האישיים, ובסיום הלימודים תוגש עבודת גמר. כתיבת עבודת הגמר תלווה ע"י המדריך האישי, והיא תוגש לוועדת קריאה.‬‬

  תעודת גמר‭‬
  הדרישות לקבלת תעודת גמר:
  1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
  2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
  3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות לימודים
  4. הגשת עבודות סיום שנה
  5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
  לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
  *במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התכנית וועדת ההיגוי.

  פורום קליני-תיאורטי ייחודי לאנשי המרכז‭‬
  מספר פעמים בשנה"ל, יתקיים מפגש משותף של תלמידי המרכז, בוגריו מדריכיו ומוריו, בכל התוכניות. מפגשים אלה יוקדשו לדיון בסוגיות טכניות ותיאורטיות בטיפול, ולהיכרות מקרוב עם עבודתם של תלמידים, מדריכים ומורים במרכז. מטרת הפורום ליצור בית מקצועי מתמשך לאנשי המרכז- סגל, תלמידים ובוגרים.

  יום הלימודים ‭‬
  יום ב' בין השעות 21:00-16:00.

  מקום‭ ‬הלימודים ‭‬
  ‬תיכונט‭'‬, רחוב‭ ‬שושנה‭ ‬פרסיץ‭ ‬3‭ ‬תל‭-‬אביב. לדרכי הגעה למרכז לחץ כאן

 • לצפייה במערכת השעות של התוכנית לחץ כאן

  * ייתכנו שינויים במהלך השנה, מומלץ לעקוב באופן שוטף *


  שנה א

  ‬ מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית – קריאה בכתביו של פרויד‭‬ ד"ר שרון שטרית

  פרויד בונה תיאוריה על הנפש, הוא עורך תצפיות, מפתח ומתפתח ומשנה את התיאוריה שלו מתוך המפגשים עם מטופליו. בסמינר נקרא בכתביו של פרויד ומתוכם נתבונן על הנפש וננסה לנסח את מאפייניה, מה הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. נכיר מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי, כמו: כלל האסוציאציות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, working through, העברה, נרקיסיזם וכו׳. כמו כן, נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מוסווה ומתגלה ומהם חוקי השפה שלו. הסמינר ינוע בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התיאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה שלנו כיום.

  ‭‬ העברה והעברה נגדית דפנה קוק

  פרויד תיאר את ההעברות כ"שורה שלמה של חוויות נפשיות מוקדמות שאינה מורגשת כנחלת העבר, אלא קמה לתחייה כהתייחסות עכשווית לדמותו של המטפל". בקורס נעסוק בהתפתחות המושג 'העברה' ו'העברה נגדית' בתיאוריה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו, תוך התייחסות למושג 'הזדהות השלכתית' בגלגוליו השונים. נעסוק בתהליכי ה'העברה' וה'העברה הנגדית' בעבודה עם ילדים, תוך דיון במחלוקת בין אנה פרויד ומלני קליין לגבי נוכחותה של ה'העברה' בטיפול בילדים. הלמידה תשולב בהתבוננות משותפת על הופעתם של התהליכים בתוך חומרים קליניים של משתתפי הסמינר, כאמצעי להבנת עולמו הפנימי של המטופל.

  ‭‬לפגוש את קליין‭‬ שגית יצחקי-קדם

  בקורס ננסה לחוות יחד את 'היקום הקלייניאני'... עולם נפשי סוער ועשיר ובתוכו התרחשויות בלתי פוסקות: דחפים, פנטזיות, חרדות, הגנות ושלל אובייקטים וחלקי אובייקטים מופנמים. נעקוב אחר ציוני דרך משמעותיים בביוגרפיה של קליין, התנסויותיה בקליניקה, והתפתחות האינטואיציות המרכזיות בחשיבה התיאורטית שלה. נקרא יחד חלקים ממאמריה ונדון במושגים מרכזיים: עולם פנימי, פנטזיות לא מודעות, דחף החיים ודחף המוות, העמדה הפרנואידית סכיזואידית, העמדה הדפרסיבית, שנאה וצרות עיין, אהבה, תיקון והכרת תודה.

  ‭‬מצבים מנטליים ראשונים ‭‬עירית המאירי ולדרסקי

  תקציר הקורס יעודכן בהקדם

  שנה ב'

  עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הורים ‭‬נועה פריזל-אייל

  עבודה טיפולית עם הורים מתרחשת במקביל לטיפול בילד או מבלי שהילד נמצא בטיפול. בסוג זה של מפגש נעשה ניסיון להכיר את האינטראקציות הטעונות שבין ההורה לילד, העמוסות בהשלכות, פנטזיות, משאלות וציפיות, בכדי לאפשר להורה ליצור מרחב הורות משוחרר יותר התומך בהתפתחותו של הילד. הקורס ישלב קריאה תיאורטית, תוך התייחסות לחומר קליני שיביאו המשתתפים.

  ‭‬ קווי יסוד במשנתו של קוהוט ‭‬דוד קיטרון

  בסמינר זה נלמד להכיר את יסודות הפסיכולוגיה של העצמי, כפי שזו הותוותה על ידי מייסדה, היינץ קוהוט. נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה אותה התווה קוהוט – הגדרתו המחודשת של הנרקיסיזם, העצמי הדו-קוטבי, זולתעצמי (selfobject), העברות זולתעצמי ועוד. בסמינר התיאורטי נשלב מפגשי הדרכה קליניים על טיפולים, אותם יביאו המשתתפות\ים, על מנת ליצור חיבור עם המשגות פסיכולוגיית העצמי.

  ויניקוט — התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקה ‭‬גליה אבישור-מזרחי

  בקורס נצא מתוך מאמר היסוד "התפתחות רגשית פרימיטיבית" המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת - אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה - ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

  ‭‬פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשה ‭‬ד"ר אפרת שדך

  המסורת הפסיכואנליטית מציעה פרספקטיבות שונות להבנת הפסיכופתולוגיה, החל בפרויד, שהדגיש את הקשר בין הנורמאלי לרציונאלי, ועד מודלים שראו את מקור הפתולוגיה דווקא בשליטה מופרזת של העולם הרציונאלי בחיי הנפש. לדוגמא, המודל של בולאס ומושג ה"נורמוטי". בקורס נבחן מודלים שונים של נורמאליות ושל פסיכופתולוגיה, וננסה להבין כיצד הם משפיעים על תפיסתנו את המתרחש בטיפול. לצורך זה נתבונן בתהליכים המורכבים המתרחשים במהלך ההתפתחות המוקדמת, ובקשר בינם לבין המאפיינים המייחדים בהמשך הדרך את המצבים האוטיסטיים, הפסיכוטיים, הגבוליים והנוירוטיים. נתבונן בחרדות הקיומיות הראשוניות העומדות בבסיס המצבים הפסיכוטיים והאוטיסטיים, כפי שמופיעים בכתביהם של ויניקוט וטסטין. נתייחס לאופן שבו פועלים במצבים הגבוליים מנגנונים הגנתיים של פיצול, השלכה והזדהות השלכתית, כפי שתוארו על ידי קליין, אוגדן וביון, ואיך מצבים אלה נתפסים מנקודת מבטן של גישות העוסקות במנטליזציה. ננסה להבין איך מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקליניקה, בקשר הטיפולי עם המטופל הנמצא איתנו בחדר.

  שנה ג'

  ‭‬ ויניקוט ומחשבת הרגרסיה ‭‬אמנון אייל

  הקורס יעסוק באופן שבו התפתחה מחשבת הרגרסיה אצל ויניקוט, עד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת. "יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה'. הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט. נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב של המטפל מעבר .לאזורי הדחף והקונפליקט אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי התלות המתפתחים בחדר.

  החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון ‭‬ ד"ר מיטשל בקר

  מטרת הקורס היא לערוך היכרות עמוקה עם מושגי היסוד של ביון. דרך קריאה משותפת של מאמרים של ביון, ננסה להכיר יחד את החוויה 'הביונית' של למידה. נתמקד במושגים בסיסיים כגון: חיבורים והתקפות על חיבורים; מכל-מוכל; תזונה וצמיחה; התיאוריה של החשיבה; פונקציות אלפא ובטא, משמעות החוויה שהמטפל נכנס לחדר הטיפול "ללא זיכרון תשוקה והבנה"; המושג והמקום של האמת בחשיבה של ביון; המסוגלות לחלום וה-רוורי; הרשת; הרעיון לפיו "צריך שניים לחשוב ולחלום" והקשריו לטרנספורמציה. בקורס יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המרצה והמשתתפים.

  טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות ‭‬ד"ר יעל דשא

  מהי טראומה ומהן השלכותיה על הנפש הפצועה? כיצד נרשמת, אך לא נחווית וכיצד אנו פוגשים ביטוייה בחדר הטיפול? בסמינר זה נתייחס למאפייני טראומה נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית ולדיאלוג בין פנטזיה ומציאות מפרויד ועד היום. נמקם הטראומה המינית על רצף טראומות אחרות, תוך ציון המשותף והייחודי. נתבונן על קידוד הטראומה בגוף ובנפש דרך מנגנונים כמו דיסוציאציה ופיצול והשפעתם על ממדי זמן, מרחב ויחסי אובייקט. חלקו השני של הסמינר יוקדש לתהליך הטיפולי בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, תוך התמקדות בתהליך העדות (לאוב, זליגמן), הנבנית בצל המלחמה האינהרנטית בין השתקה לבין הצורך הקיומי לדעת. נבחן את שזירת העדות דרך דפוסי העברה והעברה נגדית אופייניים (דיויס ופרולי), תוך בחינת ההקשבה והנוכחות היחודיים הנדרשים מן המטפל/ת כזולת-עד/ה. הכרה ותיקוף הטראומה על ידי עד/ה בשיח הטיפולי, מאפשרת חווית קיום, רצף וחיות היוצרים תנועה מגוף לנפש, מקונקרטי לסימבולי, משיגעון לשפיות ומאבל להשלמה ויצירה. המשתתפים יתבקשו להביא וינייטות קליניות להדגמה ודיון.

  הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה) ‭‬‭‬ יעל גראור

  כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. קבוצה עשויה להפר במעט את הבדידות הכרוכה בכתיבה ויכולה להוות כלי תהודה למחשבותינו הטיפוליות. בקורס ניצור קבוצה המלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. ננסה לאפשר תנועה בין הבנות ישנות וחדשות על קורות הטיפול לבין תרגומן למילים הכתובות ונחשוב על מלאכת התרגום שבין האמנותי, הלא-מילולי, לשפה הכתובה תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום. הקורס יתקיים כל שבוע, בין השעות 15:50-14:30

  שנה ד'

  ‭‬ הזרם העצמאי בפסיכואנליזה: בעקבות הקול האישי והיצירתיות. ‭‬ אירית ערב

  בקורס נכיר את הזרם העצמאי בפסיכואנליזה שהתפתח כתגובה לדיוני המחלוקת בשנות הארבעים של המאה הקודמת. זרם זה מדגיש אינדיבידואליות, מרחב יצירתי ופתיחות חוויתית ומחשבתית. נתרכז בשני כותבים מהאסכולה הזו: מריון מילנר וכריסטופר בולאס שהיה מודרך שלה. שניהם גדלו על ברכי החשיבה הקליינינית וממנה התפתחו לעבר אזורים חופשיים יותר. חשיבתם וכתיבתם מאופינת ביצירתיות, דגש על חויה חושית ראשונית והתייחסות להקשרים אמנותיים וספרותיים.

  הגישה ההתייחסותית ‭‬תמי דרור שיבר

  בקורס נבדוק את השאלה מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונעמיק במושג ההכרה ההדדית. הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך הפריזמה ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי דייוויס, ג'סיקה בנג'מין ועוד.

  על טיפול במשחק - ויניקוט וממשיכיו ‭‬ד"ר ירי גביעון

  מטרת הקורס להקנות רקע בתחום הטיפול הפסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים. הקורס יעסוק ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים, בסטינג הטיפולי, בהבנת תהליכי ההתפתחות של טיפול במשחק והתייחסות גישות שונות לנושאים אלו. טיפול בילדים, בהיותו מתקיים בין מרחבים שונים (בחדר הטיפול, בעבודה עם הורים וסביבה), מציב דילמות ואתגרים בפני המטפל. נקרא מכתביהם של ויניקוט, אלוורז, ג'וזף, פרו, סלייד ועוד.

  סדנאות תשפ"א יעודכנו בהקדם

  סדנאות תשע"ט: שנה א': שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציה‭‬ חיותה גורביץ'

  בקריאה בדיעבד ניתן לראות ברעיונותיו של פרנצי הד מקדים לכתיבו של ויניקוט, וכי קריאה בכתבי פרנצי ברוח מושגיו של ויניקוט מעשירה ומעמיקה את הבנתנו את פרנצי. פרנצי בחידושיו התיאורטיים והקליניים (כפי שהתגבשו בכתביו האחרונים) מציע שהנפש תלויה להתפתחותה ולתקינותה ביחס המבוגר לילד. היחידה הבסיסית הינה הורה-ילד, והעצמי מתהווה בתוך ומתוך החיבור עם האחר בשלב התלות המוחלטת. מכאן, כל פגיעה בהתפתחות הנפשית נובעת מטראומטיזציה על ידי האחר וכרוכה בפרגמנטציה ובדיסוציאציה. להנחות אלו השלכות מהותיות על הבנת העצמי והתפתחותו וכן על הקליניקה הטיפולית. בסמינר נקרא מאמרים מאוחרים של פרנצי וכן קטעים מהיומן הקליני שלו ברוח משגיו של ויניקוט.
  חיותה גורביץ, פסיכואנליטיקאית, מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מדריכה, מלמדת במרכז ויניקוט ובבית הספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב במסלול מצבים מנטאלים ראשוניים.

   פירוט קורסים שנה א' בקובץ PDF  לחצי כאן

   פירוט קורסים שנה ב' בקובץ PDF  לחצי כאן

   פירוט קורסים שנה ג' בקובץ PDF  לחצי כאן

   פירוט קורסים שנה ד' בקובץ PDF  לחצי כאן

 • הרשמה לשנה"ל תשפ"א

  > לטופס הרשמה לתוכנית  לחצ/י כאן

  לצפייה בפלייר התכנית לשנה"ל תשפ"א לחצ/י כאן

  בכל שאלה ניתן לפנות במייל למזכירות המרכז
  כתובת דוא"ל: info@winnicottisrael.com

  טפסי הרשמה:
  • דמי ההרשמה הינם בסך 300 ₪, התשלום מקוון באשראי. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי-קבלה לתכנית ואינם חלק משכר הלימוד השנתי.
  • כמו כן יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. קו"ח מקצועיים סטנדרטיים
  2. קורות חיים אישיים מפורטים(2-4 עמודים ברווח כפול) - הכוונה פה אינה לקורות חיים מקצועיים, אלא לסיפור החיים האישי, בהתבוננות רגשית על צמתים חשובים ומשמעותיים, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית, שהשפיעו על התפתחותך ועל מי שהפכת להיות.
  3. שתי המלצות של מדריכים שתישלחנה על ידם ישירות למזכירות מרכז ויניקוט בישראל (במייל)
  • באחריות הנרשמ/ת לוודא שההמלצות הגיעו למזכירות המרכז.
  4. תעודות, כולל תעודת התמחות (לפסיכולוגים קליניים ופסיכיאטריים)
  5. אשור עבודה במסגרת מוכרת של בריאות הנפש (לעובדים סוציאליים)
  6. תמונת פנים סרוקה, צבעונית וברורה, ללא משקפי שמש.


  המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
  ועדת הקבלה אינה מתחייבת לקבל או לזמן לראיונות את כל המועמדים, ומיון המועמדים ייערך לפי שיקול דעתה.
  ההרשמה תסתיים ב-30.06.20.

  שכר הלימוד
  שכר הלימוד בתכנית למטפלים באמנויות: 11,000 ש"ח כולל מע"מ

  שכר הלימוד לשנה הרביעית הוא 5,500 ש"ח כולל מע"מ.

  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות המחאות ב-4 תשלומים שווים
  לתאריכים: 15.8.20, 15.12.20, 15.2.21, 15.4.21.‬‬‬‬‬
  או בשמונה תשלומים שווים
  בתאריכים חודשיים עוקבים החל מ-15.8.20 ועד ל-15.3.21.

  התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.20.

  במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ש"ח, על חשבון שכה"ל, לשריון מקומו.
  מקדמה זו לא תוחזר.
  ההדרכה האישית תשולם ישירות למדריך. עלות שעת הדרכה הינה 250 ₪

  יעוץ וליווי‭‬‭‬
  לכל שנתון יהיה יועץ (טיוטור) שילווה אותו לאורך שנת הלימודים.
  לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם כל אחד ממרכזי התוכנית.


 • צוות ניהול התוכנית:


  פזית אילן-ברקוביץ : מטפלת בדרמה, ,054-4930711
  גתית בורשטיין : מטפלת בתנועה, 03-6994843
  יעל הראל : מטפלת בתנועה , 050-8216304
  דוד קיטרון: פסיכולוג קליני, מדריך, 054-4634062

  מדריכים אישיים

  *המסומנים בכוכבית מדריכים גם על טיפול בילדים
  אבישור-מזרחי גליה
  אדלשטיין עמית*
  אור גיא,ד"ר
  אור אמירה*-מטפלת באומנות
  אורבך נונה*- מטפלת באומנות
  אייל אמנון
  אילוז מרים
  אילן ברקוביץ פזית*- מטפלת בדרמה
  איתן דפנה*
  ארזי צילי
  אשר גבי*
  אשר יהודית- מטפלת בתנועה
  בולג ברוורניק יעל*
  בורשטיין גתית- מטפלת בתנועה
  ביבר קרן-מטפלת בפסיכודרמה
  בן שך מירב*
  בניטה-נירנבלט רחל
  בר אתי
  בר נעמי
  בר שדה נעמה*
  ברודסקי-אראל הילית ד"ר
  ברונו רותם*
  ברנט אילן
  ברנע מרינה* ד"ר
  ברעם ענת
  גוברין נורית* ד"ר
  גוטליב ריקי
  גולדברגר יעל*
  גולדנברג דפנה*
  גולדשמידט אורה*
  גינתון-פרידלנד רונית
  גלס אורנה*- מטפלת באמנות
  גלעד ענת*- מטפלת באומנות
  גראור יעל*
  דגוני סמדר
  דנציגר-יוסופוף אירית*
  הברון אפרת- ביבליותרפיה
  הוניג אופירה- מטפלת באומנות
  המאירי-ולדרסקי עירית
  הראל יעל - מטפלת בתנועה
  הרר-בלוך עדי*
  ויינברג רותי*
  וקסמן ענת*
  זהר יעל*
  זבירין יעל*
  זלינגר מיכל
  זלצמן סימפסון אורית
  זנדבנק תרצה
  חיימוב יגאל*
  חסון-כץ אורלי
  חשמונאי רות ד"ר*
  טבצניקוב-אורן גלילה- מטפלת בדרמה
  טורקניץ' ידידה*
  יצחק רבקה
  יגל קלוש יפעת*
  ים עידית
  יצחקי-קדם שגית*
  כ"ץ אפרת- מטפלת בתנועה
  כץ סימונה*
  לביא-קוצ'יק נירית
  להבי-אליאלי שני*
  לובינשטיין בתי*- מטפלת באומנות
  לוין נורית ד"ר*
  ליברמן נעמי*- ביבליותרפיה
  ליפשיץ יעל*
  מגל יעל
  מילוא גיתית*
  מיידלר ציפי*
  מוהבן-אגסי ליאורה
  מכנס- מנדלסון ענת- מטפלת בדרמה
  מלניק דניה*- מטפלת בדרמה
  ממן מיר*
  מן גבריאלה ד"ר
  מנוביץ רחל*
  מעוז דורית ד"ר*
  מרודס סלין*
  מרכוס דינה*
  נגר רויטל
  נהרין ורד
  נוטקוביץ'-פרנקל רוית
  נוסבאום אלומית*
  נחום אילה
  שדה-הרוש אפרת
  עוזיאלי מיכל*
  עופר גילה ד"ר
  עזריה כהן ענת*
  ערב אירית
  פורמן שאול*
  פורת גולי*
  פורת-פלג הילה*
  פטרן מיקי*
  פישר אורלי*
  פלדמן איה* - מטפלת באומנות
  פניני תמי
  פרוהוף טליה*
  פרנץ-קדרי מיכל ד"ר
  פרנקל-נוטקביץ' רוית
  צבי נגה- מטפלת בדרמה
  צדוק טסה*
  צוקרמן ויקי* ד"ר
  צורן רחל
  צלנר דבורה
  קובלסקי רונן*
  קורן סמדר* -מטפלת בתנועה
  קוק דפנה*
  קיטרון דוד*
  קלייפלד דניה*
  קמפינסקי-שוייצר הדר*
  קרחי-דויטש מירי
  רבינוביץ אירוס
  ראובן מרב*
  רוטנברג בירי,ד"ר*- ביבליותרפיה
  רונן יעל*
  שגיא רותי
  שוובל-פרנק אדוה*- מטפלת במוזיקה
  שוורץ בלהה- מטפלת במוזיקה
  שול אהובה*
  שומן ענת
  שופר עינת* - מטפלת בתנועה
  שור יוני - מטפל באומנות
  שור ארנה
  שור נילי
  שחף נירה- מטפלת בתנועה
  שחר אביגיל*- מטפלת בתנועה
  שטיינבוק מאיר ד"ר
  שטיינבוק סמדר*
  שכטר מירה
  שלוש ממי (מאיר)
  שפירא יעל* - מטפלת באומנות
  שפירו ג'ניס- מטפלת באומנות
  שפר אודית*- מטפלת באומנות
  תימור אלונה

  מורי התוכנית

  אבישור-מזרחי גליה
  אייל אמנון
  בקר מיטשל, ד"ר
  ברעם-שרף ענת
  גביעון ירי, ד"ר
  דרור-שיבר תמי
  דשא יעל, ד"ר
  המאירי-ולדרסקי עירית
  יצחקי-קדם שגית
  מגל יעל
  ערב אירית
  פרוהוף טליה
  פריזל-אייל נעה
  קוק דפנה
  קיטרון דוד
  שומן ענת
  שרון שטרית, ד"ר
  שדך אפרת, ד"ר

  מדריכים קבוצתיים

  אור אמירה
  אילוז מרים
  אילן-ברקוביץ פזית
  בורשטין גתית
  גראור יעל
  הראל יעל
  ליברמן נעמי
  עוזיאלי מיכל
  ערב אירית
  פלדמן איה
  צבי נגה
  צלנר דבורה
  קיטרון דוד
  ראובן מרב
  שוורץ בלהה
  שכטר מירה
 • יום ראשון של שנת הלימודים : 28.10.19
  חופשת חנוכה- אין לימודים: 23.12.19
  יום לימודים אחרון בסמסטר א': 27.1.20
  חופשת סמסטר/ השלמות: 03.02.20
  חופשת סמסטר: 10.02.20
  יום לימודים ראשון בסמסטר ב': 17.2.20
  סדנה שנה ד: 2.3.20, 16.3.20, 23.6.20
  חופשת פורים- אין לימודים: 09.03.20
  חופשת פסח- אין לימודים: 13.04.20
  יום השואה- אין לימודים: 20.04.20
  יום הזיכרון- אין לימודים: 27.04.20
  יום לימודים אחרון בסמסטר ב': 08.06.20
  שיעורי השלמה+ סדנאות: 15.06.20
  סדנאות: 22.6.20
  סדנאות: 29.6.20
 • מערכת שעות הוראה תש"פ – תכנית אמנויות


  ‬ שנה א'‭‬
  סמסטר א'

  16:00-17:30 – ד"ר שרון שטרית – מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית - קריאה בכתבי פרויד.
  17:45-19:15 – דפנה קוק – העברה והעברה נגדית.
  19:30-21:00 – סמינר קליני (קבוצות הדרכה).

  סמסטר ב':

  16:00-17:30 - שגית קדם-יצחקי – לפגוש את קליין.
  17:45-19:15 – עירית המאירי-ולדרסקי – מצבים מנטליים ראשוניים
  19:30-21:00 – סמינר קליני.

  ‬ שנה ב'‭‬
  סמסטר א'

  16:00-17:30 – נעה פריזל-אייל – עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הורים.
  17:45-19:15 – דוד קיטרון – מבוא להגותו של ויניקוט.
  19:30-21:00 – סמינר קליני.

  סמסטר ב':

  16:00-17:30 – אפרת שדך – פסיכופתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי.
  1745-1915 – גליה אבישור-מזרחי – ויניקוט – התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה.
  1930-2100 – סמינר קליני.

  ‬ שנה ג'‭‬
  סמסטר א'

  16:00-17:30 – ד"ר מיטשל בקר – החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון.
  17:45-19:15 – אמנון אייל – מחשבת הרגרסיה – סוגיות תיאורטיות וקליניות.
  19:30-21"00 – סמינר קליני.

  סמסטר ב':

  14:30-15:50 – יעל גראור – הבניית הסיפור הטיפולי (קורס בחירה).
  16:00-17:30 – ד"ר יעל דשא – טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי פגיעה מינית וגילוי עריות.
  17:45-19:15 – דוד קיטרון – מבוא להגותו של קוהוט.
  19:30-21:00 – סמינר קליני.

  ‬ שנה ד'‭‬
  סמסטר א'

  16:00-17:30 – תמי דרור-שיבר - הגישה ההתייחסותית - תאוריה וקליניקה.
  17:45-19:15 – אירית ערב – הזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
  19:30-21:00 - ד"ר ירי גבעון – על טיפול במשחק – ויניקוט וממשיכיו.