ויניקוט בחינוך

"מורים חייבים לדעת מתי הם עסוקים לא בהוראת המקצוע שלהם אלא בטיפול" (ד.ו ויניקוט)

 • * למערכת השעות של התכנית לחצ/י כאן

  שנה א'

  התפתחות רגשית מוקדמת

  קורס שנתי: רבקה יצחק, גליה אבישור מזרחי
  הקורס משרטט את התיאוריה של ויניקוט על ההתפתחות הרגשית המוקדמת כתשתית להבנה של החיים הרגשיים של הילד והנער המתבגר. בקורס יונחו היסודות להבנה של החשיבה הוויניקוטיאנית המהפכנית והאמיצה, המצביעה על מקורות הנביעה של ההתנהגות -ובכללה ההתנהגות החריגה - כעל ערוצים יקרים הנובעים מתוך עולמו הפנימי של הילד וככאלה כאל נתיבים יקרי ערך אליו ואל סיפור חייו. מנקודת מבט ייחודית זו של התיאוריה הוויניקוטיאנית הניסיון השברירי של הילד לתקשר שבר התפתחותי עמוק או סטייה נקודתית בהתפתחות (דרך התנהגות חריגה), הפרעה מקומית או מתמשכת ביכולת להיקשר, לחשוב או ללמוד, הפרעה בקשב וכיו"ב, אלו הם אקטים יומיומיים של תקשורת ובמקרי קצה אירועים נדירים של תקווה, הפוגשים את איש החינוך במסגרת היומיומית ברגעים קריטיים בחייו של הילד. בתוך כך צומחת החשיבות המכרעת של הידע של איש החינוך, היכול להחזיק בתוכו הבנה עמוקה ויסודית של ההתפתחות הרגשית המוקדמת, ומתוך כך יכול לקלוט את התקשורת מצדו של הילד ולקשור אותה חזרה אל ההקשר של אישיותו המתפתחת ואל נסיבות חייו ולשחררו חזרה אל מסלול ההתפתחות הבריאה.

  מושגי יסוד בראי העשייה החינוכית

  סמסטר א': מרים אילוז
  סמסטר ב': דן שראל
  בקורס נפגוש כמה מהמושגים המרכזיים בתאוריה הפסיכואנליטית, כגון העברה, העברה נגדית ולא מודע, בעזרתם נלמד כיצד סביבה חינוכית מיטיבה יכולה להיות המשך ואף תיקון לסביבה הורית מוקדמת. בהמשך נלמד על האופן שבו מתאר ויניקוט את תהליכי הבשלתו של היחיד, מתלות מוחלטת לתלות יחסי לקראת עצמאות, ולקראת עצמיות אמיתית בריאה בעלת ממשות וערך. הבשלה המותנית בסביבה מאפשרת (הורית ובעקבות זאת חינוכית) המתוארת דרך מושגים שוויניקוט טבע כמו מושקעות אימהית ראשונית, אם טובה דיה, אם סביבה, האם כראי, החזקה ומרחב פוטנציאלי. ננסה להבין את המבט הייחודי של וויניקוט על התוקפנות, חשיבות ההישרדות מול התוקפנות והיכולת לפתח אכפתיות טבעית, ונבחן את ההשפעה המכרעת של הכשל ההורי בהיענות מותאמת על רצף ההוויה של היחיד ועל התפתחותו. צירו המרכזי של הקורס ייסוב סביב היישום של התאוריה והפיכתה למצע להבנת נפש הילד והמתבגר, והתרגום של התאוריה לפרקטיקה באמצעות יצירת שפה משותפת לניסוח האפיונים הייחודיים של המרחב החינוכי.

  הדרכה בקבוצות בהנחיית: נורית גוברין מרגלית, רחלי מנוביץ', ד"ר נורית גרסטנהבר, ד"ר יעל דשא


  סדנאות שנה א':

  על משחק ומשחקיות

  יצחק בלום
  בסדנא נדון בשאלות: מהי משחקיות? מדוע ילדים משחקים כל כך הרבה?
  מהם התפקידים הנפשיים של משחקיות? מה מצמצם ואף חוסם משחקיות אצל ילדים מסוימים, ומדוע יש ילדים שאינם יכולים להפסיק לשחק?
  מה קורה כאשר משחקים של ילדים רוויים בארוטיות ובתוקפנות?
  נברר כיצד תרפיה היא סוג של משחק בין מטופל למטפל ובאיזה אופנים יש מקום למשחקיות בין תלמיד ומורה, בין מנהל למורים, ובין מורים.

  סטינג- בית לנפש

  מירי קרחי ורונית גינתון - פרידלנד
  בסדנה נעסוק במשמעות ובנחיצות ההחזקה, הסדר והמסגרת להתפתחות נפשית ובחשיבות הרציפות והקביעות שלהם. נחשוב על התנועה הדיאלקטית בין גבול וגמישות בהקשר זה, ובמופעים השונים של כל אלה במסגרת החינוכית.

  מחשבות אבחנתיות, מזווית ראיה ויניקוטיאנית

  רונית שפינר
  בסדנא ננסה לחשוב על תופעות נפשיות דרך סיפורי ילדים שנביא. נחקור וננסה להמשיג את ההגנות שהנפש מפעילה. מול אילו פגיעות וחרדות ההגנות נבנות? מתי היו הפגיעות? התבוננות זו עשויה לסייע לנו לחשוב מה הילד צריך מאתנו במסגרת החינוכית.

  שנה ב'

  הנטייה האנטי חברתית- מייאוש לתקווה

  סמסטר א': יעל גראור פרנס
  ויניקוט מציע לנו מבט מהפכני על פיו הנטייה האנטי חברתית הינה סימן ותקשורת לרובד סמוי של כאב עמוק, שהורחק ונותק בנפשו של הילד. תקשורת שיוצאת לאור במעשה האנטי חברתי הודות להולדתה של תקווה מול אדם או מסגרת שמעלים מחדש את ההזדמנות לחיפוש אחר האפשרות לקבל חזרה את מה שהיה ואבד ונחסך. מעשי שנאה, קנאה, גניבה והרסנות, יומיומיים ומתונים או קיצוניים יותר, הם הביטוי לאכזבה ולכאב על מה שאירע, ולחיפוש אחר משמעות ותיקון מהסביבה. בקורס ננסה להתחקות אחר מקורות הכאב והחסך בהתפתחותו המוקדמת של הילד, נכיר את מחשבותיו של ויניקוט הקושרות בין התנהגויות אלו לבין תקווה וחיפוש רוך, אמפתיה והחזקה. כמו כן נקרא דוגמאות קליניות המנסות ליישם מחשבות תיאורטיות אלו הלכה למעשה.

  איש החינוך במפגש עם המעשה האנושי חברתי

  סמסטר א': גליה אריאלי
  תגובתו של איש החינוך הפוגש במעשה האנטי חברתי, גם המתון יחסית, כרוכה בעוצמה של רגשות בהלה, זעם, הזדהויות לא מודעות, חוסר אונים ואף ייאוש. תגובות לא מוכלות ולא מעובדות כאלה יכולות לבוא לידי ביטוי – אם בתחפושת ואם מתוך אמונה עמוקה בדרך – בפעולה של "חינוך למוסר" ולאבד בכך הפוטנציאל לתקשורת ולריפוי הטמון במעשה. בחשיבה של ויניקוט: "עבור האדם האנטי חברתי, המחנך למוסר נמצא בצד הלא נכון של הילד ("מוסר וחינוך" ד"ו ויניקוט). על מנת שיוכל להכיל לשאת ולעמוד בעוצמה הרגשית המתעוררת בו, לקרוא ולהגיב אליה ומתוכה כתקשורת, זקוק איש החינוך בעצמו לתשתית של הבנה, המעמיקה ומרחיבה את היכולת הנפשית להכיל ולא פחות מכך לסביבה ולצוות השותף לאמונתו ותומך באופן אקטיבי נוכח ורציף. מטרת הקורס תהיה לחשוב על היכולת להטמיע חשיבה זו הן תיאורטית והן מעשית אל תוך מסגרות החינוך הקיימות באופן נרחב, דרך החשיבה הממוקדת במסגרות החינוך הספציפיות מהם הנוכחים באים.

  התארגנות נפשיות לנוכח מצבי חסר וחסך

  סמסטר ב': רוית פרנקל נוטקביץ'
  בקורס נקרא מאמרי יסוד של ויניקוט שמשרטטים פגיעה נפשית מוקדמת או מאוחרת יותר. נפגוש מצבי חסר, היעדר סביבה מלווה, היעדר מבט רואה ומגדל, היוצרים כאב נפשי וחירור נפשי. נפגוש גם מצבי חסך, בהם הנפש נבנתה באופן בסיסי אך חוותה פגיעה מאוחרת יותר במהלך ההתפתחות. נפגוש את דרכה של הנפש ליצור מנגנוני הגנה כנגד התמוטטות ותחושת נפילה, כגון פיצול, דיסוציאציה (נתק), ריחוק מהעצמי האמיתי והסתתרותו. נישען על מושגים של התפתחות תקינה שיילמדו בשנה הראשונה כמו במונחים החזקה, מרחב מעבר, הרסנות (בונה) ושימוש באובייקט. ניעזר בדוגמאות מן הספרות היפה ובעיקר בדוגמאות שלכם המשתתפים מחיי החינוך וההוראה שלכם.

  פוטנציאל הריפוי של המסגרת החינוכית

  סמסטר ב': ענת קנדר ויהודה לוי
  הקורס יהווה מעין גשר בין התיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט לבין עבודת השטח. באמצעות תיאורי מקרה של ויניקוט ודרך דוגמאות שהמשתתפים יוזמנו להביא, נתחקה אחר ראייתו של ויניקוט את ההתנהגויות החריגות של ילדים כביטויים של רגשות, שבבריאות מהווים אמצעי תקשורת חשוב עם הסביבה. התנהגויות אלה המופיעות כצורה של ביטוי וריפוי עצמי, נהפכות לדפוס פתולוגי כשיעילותם כתקשורת נפגעת. בקורס תינתן ההזדמנות לאיש החינוך לחדד את הקשבתו ואת כוח דמיונו, לגייס את נפשו, משל היה באותו הרגע בנעליו של הילד, וליצור מתוך כך מגע עדין עם המקום הכמוס בנפשו שמתוכו נבעה התנהגותו. באופן זה ההתנהגות, שעד לרגע קליטתה כמהלך תקשורתי לא הייתה בבעלותו הרגשית של הילד, תוכל להיאסף לתוכו כחלק חסר בנפשו שהוחזר למקומו הטבעי.

  הדרכה בקבוצות בהנחיית: מרית גורן, ממי שלוש, דן שראל, יואל מילר


  סדנאות שנה ב'

  סדנה לתכנית חשיבה ויניקוטיאנית ושילובה במעשה החינוכי, תוקפנות על פי ויניקוט

  ד"ר יחזקאל כהן
  גישתו של ויניקוט לנושא התוקפנות מהווה מהפכה בתפיסה של הפסיכואנליזה בנושא של ההתפתחות המוקדמת. בעוד שפרויד הדגיש את קיומם של שני דחפים (ליבידו ותוקפנות) כאחראים להתפתחות הנפשית ובכך מהווים יסוד לקונפליקט ביניהם הרי שוויניקוט מדבר על כוח אנרגטי אחד שכולל את האהבה והתוקפנות גם יחד. כוח זה, על פי ויניקוט, מהווה פוטנציאל להתפתחות תקינה בתנאי שיש אם-סביבה שדואגים להתפתחות הראשונית של התינוק. התפתחות ראשונית תקינה מתאפיינת בהבחנה איטית והדרגתית של התינוק בינו כישות ייחודית ושלמה, לבין אם-סביבה כישות נפרדת. ללא התוקפנות לא תיווצר ישות ייחודית אינטגרטיבית ונפרדת. בסדנה נעסוק בהתפתחות זו ומקומה של התוקפנות וזאת על בסיס מאמר או שני מאמרים של ויניקוט אבל גם על יסוד דוגמאות מעבודת החינוך היומיומית שעל המשתתפים להביא לסדנה.

  מצד האם

  דפנה איתן
  במסע ההתפתחותי שעושה התינוק מתלות מוחלטת, לתלות יחסית, ולקראת עצמאות, נמצאת גם האם. הסדנה מורכבת משלושה פרקים, כאשר בכל פרק נקרא ונשהה במאמר משל ויניקוט שיש בו מהמהותי לאותה הדרך ההתפתחותית. כך נפגש עם המצב הראשיתי של התלות המוחלטת, עם המרחב הפוטנציאלי כ'מקום בו אנו חיים', ועם התנועה לעבר השימוש באובייקט. והפעם- נעשה זאת 'מצד האם'; מתוך ניסיון 'לחשוב ולהרגיש עצמנו אל תוך מקומה של האם', להקשיב לרב-קוליות שבה , וזאת כאשר אנו זוכרים גם ש'כל אם הייתה פעם תינוקת'. בהמשך , ננסה להסתכל על המופעים של מצבי נפש והתייחסות אלו (תלות, משחק, שימוש) ועל מפגשנו איתם בקליניקה ואף ב שדה החינוכי.

  חשיבה דינמית בניהול

  ז'ראר פולבר
  הסדנה תבחן את תנועת המטוטלת בין התפקיד הניהולי, בו נדרש המנהל לקבוע תכניות ויעדים לפקח ולבקר את הביצוע (doing) לבין ההבנה הדינמית של התנהגות התלמידים והצוות; מה מספרת ההתנהגות ומה משמעותה? מה ההשלכות של ההבנה הדינמית על הטיפול בהתנהגויות שונות.
 • * ההרשמה תסתיים ב31.8.20

  * התכנית פונה למגוון אנשי מקצוע. מנהלי בתי-ספר, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים ומטפלים במסגרות בית ספריות ופנימייתיות מורים, מחנכים ומדריכים ותיקים בעלי ניסיון רב שנים בעשייה החינוכית הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

  * למערכת השעות של התכנית לחצ/י כאן

  * הלימודים יתקיימו בימי שני מ 16:00 עד 21:00 , במרכז ויניקוט בישראל , בבית הספר 'תיכונט', רחוב שושנה פרסיץ 3, תל אביב.

  * היקף הלימודים השנתי הוא כ 160 שעות אקדמיות.

  שכ"ל : 7000 ₪ בשנה עד 18 תשלומים בכרטיס אשראי.

  לפלייר התוכנית לחצ/י כאן

  לטופס הרשמה לתכנית לחצ/י כאן


  ** הקבלה מותנית בראיון קבלה.