מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תכנית המשך מתקדמים בילדים ובנוער – קורסים לשנת תשע״ט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים בחשיבה ויניקוטיאנית בדיאלוג עם גישות אחרותד"ר קובי סגל16:00-17:30
שנה א' סמסטר א'התפתחות ומצבים מנטליים ראשוניים בחשיבה ויניקוטיאניתרוני שפירא17:50-19:20
שנה א' סמסטר א'סמינר קלינייהודית אילתי, נחמה דביר, מיכל הסל-קומורניק19:30-21:00
שנה א' סמסטר א'חשיבה על אוטיזםרותי וינברגסדנא
שנה א' סמסטר ב'התפתחות התיאוריה והקליניקה של הטיפול במשחק ד"ר רות חשמונאי16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'טיפול במתבגרים בחשיבה ויניקוטיאניתלילך דורון ענתי17:50-19:20
שנה א' סמסטר ב'סמינר קלינייהודית אילתי, נחמה דביר, מיכל הסל-קומורניק19:30-21:00
שנה א' סמסטר ב'סקוויגלסגולי פורתסדנא
שנה א' סמסטר ב'טיפול פסיכיאטרי בילדיםד"ר חגי מעוזסדנא
שנה ב' סמסטר א'סוגיות מתקדמות בקליניקה ובטכניקה של הטיפול במשחקניני חמיצר-לובושיץ16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'טיפול בתינוקות ואימהות חמוטל רז שילוח17:50-19:20
שנה ב' סמסטר א'סמינר קליניעדי אלפא, לילך הראל, ידידה טורקניץ19:30-21:00
שנה ב' סמסטר א'ראשית חיי הנפש- מתוך מחקר על עוברות ותחילת החיים ומתוך הפסיכואנליזהיעל רונןסדנא
שנה ב' סמסטר א'עבודת החלום עם ילדים בגישה ויניקוטיאניתיפורסם בהמשךסדנא
שנה ב' סמסטר ב'המקרים הקליניים של ויניקוט סמדר שטיינבוק16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'עבודה עם הורים בהתבוננות ויניקוטיאנית ד"ר ירי גבעון17:50-19:20
שנה ב' סמסטר ב'סמינר קליניעדי אלפא, לילך הראל, ידידה טורקניץ19:30-21:00
שנה ב' סמסטר ב'מרכיבים של טיפול בילדים במצבים רגרסיביים בפסיכותרפיות של מבוגריםניני חמיצר- לובושיץ וד"ר מאיר שטיינבוקסדנא
שנה ב' סמסטר ב'"מצד האם"דפנה איתןסדנא