תוכנית הלימודים המתקדמים – מערכת השעות לשנת תש"פ

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציהגב’ חיותה גורביץ16:00-17:30
שנה א' סמסטר א'השורשים הקלייניאנים של ויניקוט ומאמריו הראשוניםגב’ יהודית טריאסט18:00-19:30
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה א' סמסטר ב'האזורים הלא מיוצגים בנפש בחשיבתם של ביון, גרין וממשיכיהםד"ר אילן ברנט16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'קריאה בכתבי ויניקוט I - השנים הראשונות: עיון בראשית הגותו של ויניקוטאמנון אייל18:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר א'למה לי רגרסיה עכשיו?ד"ר מאיר שטיינבוק16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'קריאה בכתבי ויניקוט II - על הנפש השבורהגב’ שרה קולקר18:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר ב'הפסיכואנליזה העצמאית - אז והיוםעידית ברק - מלמד16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'קריאה בכתבי ויניקוט III - על הנפש השבורה (המשך)שרה קולקר18:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קבוצתייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ג' סמסטר א'השפעה ויניקוטיאנית בכתבי אוגדןגב' רות סגל16:00-17:30
שנה ג' סמסטר א'פירוש ואי-פירוש — מחשבות על הטכניקה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט וממשיכיוגב’ מיכל ריק17:50-19:20
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ג' סמסטר ב'על "הקצה הפרימיטיבי של החוויה" ענת שומן16:00-17:30
שנה ג' סמסטר ב'ויניקוט ואייגןד"ר מאיר שטיינבוק17:50-19:20
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00

חפש לפי מאפייני הקורס
Please Select Item
הזן טקסט חופשי לחיפוש