מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית ללימודים מתקדמים – מערכת

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציהגב’ חיותה גורביץ17:30-16:00
שנה א' סמסטר א'השורשים הקלייניאנים של ויניקוט ומאמריו הראשוניםגב’ יהודית טריאסט19:20-17:50
שנה א' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'בני דורו של ויניקוט I — המטופל הקשה בחשיבתם של סירלס ורוזנפלדד"ר אילן אמיר17:30-16:00
שנה א' סמסטר ב'קריאה בויניקוט The Person Who Is Me - I גב’ מיכל ריק19:20-17:50
שנה א' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'למה לי רגרסיה עכשיו?ד"ר מאיר שטיינבוק17:30-16:00
שנה ב' סמסטר א'קריאה בכתבי ויניקוט II — על הנפש השבורהגב’ שרה קולקר19:20-17:50
שנה ב' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'קריאה בויניקוט III - על הנפש השבורה (המשך)שרה קולקר17:50-19:20
שנה ב' סמסטר ב'פסיכואנליזה עצמאיתד"ר איתמר לוי16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ג' סמסטר א'השפעה ויניקוטיאנית בכתבי אוגדןגב' רות סגל17:30-16:00
שנה ג' סמסטר א'פירוש ואי-פירוש — מחשבות על הטכניקה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט וממשיכיוגב’ מיכל ריק19:20-17:50
שנה ג' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ג' סמסטר ב'ויניקוט כמקור השראה בחשיבה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית‭‬ פרופ' עמנואל ברמן17:30-16:00
שנה ג' סמסטר ב'ויניקוט ואייגןד"ר מאיר שטיינבוק19:20-17:50
שנה ג' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30