מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית למטפלים באמנויות – מערכת

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית – קריאה בכתביו של פרוידד"ר שרון שטרית16:00-17:30
שנה א' סמסטר א'העברה והעברה נגדיתדפנה קוק17:50-19:20
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה א' סמסטר ב'לפגוש את קלייןשגית יצחקי-קדם16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'יסודות הטיפול הדינמי בילדים טליה פרוהוף17:50-19:20
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט ומחשבת הרגרסיהאמנון אייל17:50-19:20
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ב' סמסטר ב'פתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות לנפרדות ענת שומן16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'מצבים מנטאליים ראשונייםעירית המאירי ולדרסקי17:50-19:20
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ג' סמסטר א'טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריותד"ר יעל דשא16:00-17:30
שנה ג' סמסטר א'התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אובייקט לזרם העצמאיאירית ערב17:50-19:20
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ג' סמסטר ב'הבניית הסיפור הטיפולי - משפת הטיפול לשפה הכתובהיעל מגל14:30-15:50
שנה ג' סמסטר ב'"משהו יותר מפירוש"-נוכחות המטפל במרחב שבין פירוש להחזקה (6 שיעורים)מיכל טפר16:00-17:30
שנה ג' סמסטר ב'הסיטואציה הטיפולית (7 שיעורים)ענת ברעם-שרף16:00-17:30
שנה ג' סמסטר ב'קווי יסוד במשנתו של קוהוטדוד קיטרון17:50-19:20
שנה ג׳ סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ד' סמסטר א'הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה, פעם בשבועיים)יעל מגל14:30-15:50
שנה ד' סמסטר א'עבודה טיפולית דינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל16:00-17:30
שנה ד' סמסטר א'החשיבה התיאורטית והקלינית של ביוןד"ר מיטשל בקר17:50-19:20
שנה ד' סמסטר א'על טיפול במשחק - ויניקוט וממשיכיוד"ר ירי גביעון19:30-21:00