תוכנית למטפלים באמנויות – מערכת

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית – קריאה בכתביו של פרוידד"ר שרון שטרית16:00-17:30
שנה א' סמסטר א'העברה והעברה נגדיתדפנה קוק18:00-19:30
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה א' סמסטר ב'לפגוש את קלייןשגית יצחקי-קדם16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'מצבים מנטאליים ראשונייםעירית המאירי-ולדרסקי 18:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר א'עבודה טיפולית פסיכודינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'מבוא להגותו של קוהוטדוד קיטרון18:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר ב'פתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות לנפרדות ד"ר אפרת שדך16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי 18:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ג' סמסטר א'החשיבה התיאורטית והקלינית של ביוןד"ר מיטשל בקר16:00-17:30
שנה ג' סמסטר א'ויניקוט ומחשבת הרגרסיהאמנון אייל18:00-19:30
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ג' סמסטר ב'הבניית הסיפור הטיפולי - משפת הטיפול לשפה הכתובהיעל מגל14:30-15:50
שנה ג' סמסטר ב'טראומה וטראומה מינית – טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וגילוי עריותד"ר יעל דשא 16:00-17:30
שנה ג' סמסטר ב'מבוא להגותו של קוהוטדוד קיטרון18:00-19:30
שנה ג׳ סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ד' סמסטר א'הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה, פעם בשבועיים)יעל גראור14:30-15:50
שנה ד' סמסטר א'הזרם ההתייחסותי תמי דרור שיבר 16:00-17:30
שנה ד' סמסטר א'הזרם העצמאי בפסיכואנליזה אירית ערב 18:00-19:30
שנה ד' סמסטר א'על טיפול במשחק - ויניקוט וממשיכיוד"ר ירי גביעון19:45-21:15