מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית למטפלים באמנויות והבעה – מערכת

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'יסודות-רעיונות מרכזיים בחשיבתם של זיגמונד פרויד ומלאני קליין.מיכל זלינגר17:30-16:00
שנה א' סמסטר א'העברה והעברה נגדית — היבטים מרכזיים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטיתרותם ברונו19:20-17:50
שנה א' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציה *ראו שינוי בפירוט הקורסים בשנה״ל תשע״חחיותה גורביץ'16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'מבוא להגותו של ויניקוט — היבטים תיאורטיים וקליניים דוד קיטרון19:20-17:50
שנה א' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'מצבים מנטאליים ראשונייםעירית המאירי ולדרסקי19:20-17:50
שנה ב' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'פסיכופתולוגיה בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות ונפרדותענת שומן17:30-16:00
שנה ב' סמסטר ב'מפרנצי עד ויניקוט: התגבשותה של מחשבת הרגרסיה בתיאוריה הפסיכואנליטיתאמנון אייל19:20-17:50
שנה ב' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ג' סמסטר א'הגוף בטיפול *ראו שינוי בפירוט הקורסים בשנה״ל תשע״חיעל הראל17:30-16:00
שנה ג' סמסטר א'מבט משולב על מושגי יסוד בפסיכותרפיה - מהפסיכואנליזה ומהטיפול בהבעה וביצירה‭‬ *ראו שינוי בפירוט הקורסים בשנה״ל תשע״חמרכזת:מירב ראובן19:20-17:50
שנה ג' סמסטר א'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ג' סמסטר ב'פעולה והיענות במרחב הטיפולימיכל טפר17:50-19:20
שנה ג' סמסטר ב'המטריצה האמפתית: עצמי - זולתעצמי כמכוננת העצמי *ראו שינוי בפירוט הקורסים בשנה״ל תשע״חאילנה גולדין פאר17:30-16:00
שנה ג' סמסטר ב'קבוצות הדרכהמדריכי המרכז21:00-19:30
שנה ד' סמסטר א'התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אוביקט לזרם העצמאיאירית ערב17:30-16:00
שנה ד' סמסטר א'יסודות הטיפול הדינמי בילדיםניני חמיצר לובושיץ21:00-19:30
שנה ד' סמסטר א'עבודה טיפולית דינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל19:20-17:50