מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית למטפלים באמנויות והבעה – מערכת

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'יסודות-רעיונות מרכזיים בחשיבתם של זיגמונד פרויד ומלאני קליין.מיכל זלינגר17:30-16:00
שנה א' סמסטר א'העברה והעברה נגדית — היבטים מרכזיים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטיתרותם ברונו19:20-17:50
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'יסודות הטיפול הדינמי בילדים-חלק א'טליה פרוהוף16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'מבוא להגותו של ויניקוט — היבטים תיאורטיים וקליניים דוד קיטרון19:20-17:50
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'מפרנצי עד ויניקוט: התגבשותה של מחשבת הרגרסיה בתיאוריה הפסיכואנליטיתאמנון אייל19:20-17:50
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'פסיכופתולוגיה בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות ונפרדותענת ברעם17:30-16:00
שנה ב' סמסטר ב'מצבים מנטאליים ראשונייםעירית המאירי ולדרסקי19:20-17:50
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ג' סמסטר א'על הקשבה בטיפולד"ר שרון שטרית17:30-16:00
שנה ג' סמסטר א'מבט משולב על מושגי יסוד בפסיכותרפיה - מהפסיכואנליזה ומהטיפול בהבעה וביצירה‭‬ *ראו שינוי בפירוט הקורסים בשנה״ל תשע״חמרכזת:מירב ראובן19:20-17:50
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ג' סמסטר ב'המפגש בין ההתייחסותיים לבין וויניקוטתמר ברנע17:30-16:00
שנה ג' סמסטר ב'פעולה והיענות במרחב הטיפולימיכל טפר17:50-19:20
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ג׳ ד׳ סמסטר א* הבניית הספור הטפולי- משפת הטפול לשפה הכתובהיעל מגל14:30-15:50
שנה ד' סמסטר א'עבודה טיפולית דינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל16:00-17:30
שנה ד' סמסטר א'התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אוביקט לזרם העצמאיאירית ערב17:50-19:20
שנה ד' סמסטר א'יסודות הטיפול הדינמי בילדים-חלק ב'ניני חמיצר לובושיץ21:00-19:30