מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית בת שלוש וחצי שנים ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה  

וועדת היגוי וליווי אקדמי: פרופ’ עמנואל ברמן, חיותה גורביץ’, שרה קולקר, מיכל ריק, ד”ר מאיר שטיינבוק
צוות ניהול התוכנית: אירית ערב, יעל הראל,דוד קיטרון
ליווי התוכנית: מיכל ריק

6

 • לצפייה במערכת שעות של התוכנית לחץ כאן

  .

  ב-2014 נבנתה תוכנית חדשה למטפלים באמנויות ובהבעה, שמקנה לבוגריה תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. התוכנית מכוונת לבסס ידע רחב בהתפתחות התיאוריה והטכניקה הפסיכואנליטית, תוך שימת דגש על תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה, מתוך הכרה בהיותו של הטיפול באמנויות ובהבעה אופנות טיפולית יחודית, ומתוך רצון ליצור מרחב חי ומפרה בין המתודות השונות. תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות והדרכה אישית.

  אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה‭‬
  1. מטפלים באמנויות ובהבעה (אמנות חזותית, תנועה, מוזיקה, דרמה, ביבליותרפיה)
  2. בעלי תואר MA
  3. ניסיון קליני מלווה הדרכה של שלוש שנים מסיום הלימודים.
  יידרשו במועד ההרשמה: ניסיון קליני מוכח ומשמעותי בטיפולים מתמשכים, ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש, התנסות בטיפול אישי דינמי בן שנה לפחות.
  מועמדים העומדים בקריטריונים הנ"ל ירואיינו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

  תוכנית הלימודים ‭‬
  תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים מכוונים לבסס ולהעמיק ארבעה 'מרחבי ידע':
  — התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית החל מראשית דרכה עד ימינו, עם דגש על הקניה מעמיקה של תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
  — המעשה הטיפולי - התפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית עם דגש על הטכניקה של ויניקוט והזרם העצמאי,
  מתוך שימת לב מיוחדת הן למחשבת הרגרסיה והן ליצירתיות, משחק, ומרחב פוטנציאלי.
  — תיאוריות של התפתחות ופסיכופתולוגיה.
  — תיאוריה וטכניקה של עבודה עם ילדים.

  הסמינרים הקליניים מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית ברוח ויניקוט וממשיכיו על עבודתם הטיפולית של התלמידים.
  כל הסדנאות יהוו נדבך נוסף להעשרה והעמקה של המעשה הטיפולי והאינטגרציה בין תיאוריות פסיכואנליטיות לטיפול באמנויות ובהבעה. כל תלמיד בתוכנית ידרש להשתתף בשלוש סדנאות לפחות במהלך הלימודים.
  המורים והמדריכים בתוכנית מתחום הפסיכותרפיה הם ברובם המכריע אנליטיקאים, או מתמחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ולצידם מטפלים בכירים מתחום הטיפול באמנויות ובהבעה.

  סמינרים קליניים ‭‬
  הסמינרים הקליניים יונחו במשותף על ידי מדריך מתחום הטיפול באמנויות ובהבעה ומדריך מתחום הטיפול הפסיכואנליטי. בקבוצות יוצגו מקרים מעבודתם של התלמידים.
  מדריכים בתוכנית מתחום האמנויות:
  אור אמירה, אילן- ברקוביץ פזית ,בורשטיין גתית, הראל יעל, ליברמן נעמי, פלדמן איה, צבי נגה, שחר אביגיל, שפר אודית, ומדריכים נוספים.
  מדריכים בתוכנית מתחום הטיפול הפסיכואנליטי:
  ברונו רותם, גראור יעל,זלינגר מיכל ,עוזיאלי מיכל , ערב אירית, צלנר דבורה, ראובן מירב, שכטר מירה ומדריכים נוספים.

  הדרכות אישיות ‭‬
  במהלך שלוש שנות הלמודים התלמידים ידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית אצל שני מדריכים מרשימת המדריכים של התוכנית. כל הדרכה תימשך לפחות שנה (40 שעות), ובסך הכל 120 שעות הדרכה. בסיום כל שנה יוגשו עבודות למדריכים האישיים, ובסיום הלימודים תוגש עבודת גמר. כתיבת עבודת הגמר תלווה ע"י המדריך האישי, והיא תוגש לוועדת קריאה.‬‬

  תעודת גמר‭‬
  הדרישות לקבלת תעודת גמר:
  1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
  2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
  3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות לימודים
  4. הגשת עבודות סיום שנה
  5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
  לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

  פורום קליני-תיאורטי ייחודי לאנשי המרכז‭‬
  מספר פעמים בשנה"ל, יתקיים מפגש משותף של תלמידי המרכז, בוגריו מדריכיו ומוריו, בכל התוכניות. מפגשים אלה יוקדשו לדיון בסוגיות טכניות ותיאורטיות בטיפול, ולהיכרות מקרוב עם עבודתם של תלמידים, מדריכים ומורים במרכז. מטרת הפורום ליצור בית מקצועי מתמשך לאנשי המרכז- סגל, תלמידים ובוגרים.

  יום הלימודים ‭‬
  יום ב' בין השעות 21:00-16:00.

  מקום‭ ‬הלימודים ‭‬
  ‬תיכונט‭'‬, רחוב‭ ‬שושנה‭ ‬פרסיץ‭ ‬3‭ ‬תל‭-‬אביב. לדרכי הגעה למרכז לחץ כאן

 • > לצפייה במערכת השעות של התוכנית לחץ כאן


  שנה א' 

  יסודות: רעיונות מרכזיים בחשיבתם של זיגמונד פרויד ומלאני קליין‭‬ מיכל זלינגר

  פרויד כתב תאוריה שערכיה הקליניים נותרו פוריים עד היום. דרך קריאה בכתביו נתוודע למה שהוא קרא אבני הפינה של הפסיכואנליזה: הלא מודע, המיניות, וההעברה. נקרא גם בכתביו הטכניים ונתחקה אחר התגלויותיו של הלא מודע בקליניקה. נכיר מושגי מפתח בטכניקה כגון הכלל הבסיסי של האסוציאציות החופשיות, העברה, התנגדות וביטוי בפעולה. מכאן נמשיך ונפגוש את עבודתה של מלאני קליין נעמוד על המשמעות שהעניקה לעבודה עם פנטזיה לא-מודעת, שהתגבשה בעבודתה עם ילדים צעירים ואפשרה את הבנתה בדבר חשיבותם המכרעת של יחסי אובייקט. נתמקד בהכרות עם העמדה הסכיזו-פרנואידית והעמדה הדיכאונית כשתי מערכות של חרדות, הגנות ויחסי אובייקט המקיימות ביניהן יחסי גומלין לאורך החיים. נלמד על יחסה לאבל כתהליך שחולש על ההתפתחות הנפשית כולה ונדגים את הערך הרב שהיא מעניקה לאהבה והישרדותה דרך מושג התיקון והיכולת להכרת תודה.

   

  העברה והעברה נגדית — היבטים מרכזיים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית ‭‬רותם ברונו

  העברה והעברה נגדית הן מאבני היסוד של הטכניקה הפסיכואנליטית. פרויד גילה את תופעת ההעברה במקרה ומעולם לא חדל להדגיש עד כמה מוזרה היתה הופעתה הפתאומית. חצי מאה מאוחר יותר החלו לכתוב ולחקור באפן שיטתי את תופעת ההעברה הנגדית. היחס של כל מטפל לתופעות אלה, מבטא יותר מכל דבר אחר את עמדתו הטיפולית ואת מכלול תפיסותיו בנוגע לטיפול, לדינמיקה שלו ולטקטיקה שלו. בקורס זה נעקוב אחר התפתחות התיאוריה, נקרא מאמרים של תאורטיקנים שונים, נבחן את ההבדלים בינהם ונחקור את המשמעות שיש להבדלים אלה בחדר הטיפול. כמו כן נדון גם במושג הזדהות השלכתית, כפיתוח מרכזי משלים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית, במיוחד כפי שהובן על ידי ביון דרך רעיונותיו על המיכל והמוכל. נביא דוגמאות מהקליניקה ונתייחס גם להעברה והעברה נגדית בטיפול בילדים בעלי הפרעות קשות במיוחד.

   

  פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציה‭‬ חיותה גורביץ’ *

  בקריאה בדיעבד ניתן לראות הד לרעיונותיו של פרנצי בכתביו של ויניקוט, וכי קריאה בפרנצי ברוח מושגיו של ויניקוט מעשירה ומעמיקה את הבנתנו את פרנצי. פרנצי, בחידושיו התיאורטיים והקליניים (כפי שהתגבשו בכתביו האחרונים), מציע שהנפש תלויה להתפתחותה ולתקינותה ביחס המבוגר לילד. היחידה הבסיסית הינה הורה-ילד, והעצמי מתהווה בתוך ומתוך החיבור עם האחר בשלב התלות המוחלטת. מכאן, כל פגיעה בהתפתחות הנפשית נובעת מטראומטיזציה על ידי האחר, וכרוכה בדיסוציאציה. להנחות אלו השלכות מהותיות על הבנת העצמי והתפתחותו, וכן על הקליניקה הטיפולית. בסמינר נקרא מאמרים מאוחרים של פרנצי וכן קטעים מהיומן הקליני שלו ברוח מושגיו של וויניקוט.
  * בשנה"ל תשע"ח, קורס זה יועבר כסדנה, ובמקומו תיתן טליה פרוהוף קורס בשם יסודות הטיפול הדינמי בילדים I.

   

  מבוא להגותו של ויניקוט — היבטים תיאורטיים וקליניים ‭‬דוד קיטרון

  דונלד ויניקוט, מייסד הקבוצה העצמאית בפסיכואנליזה הבריטית, הודרך על ידי מלאני קליין ועבר אנליזה באוריינטציה קלייניאנית. אמנם ויניקוט הושפע מקליין רבות אך עם זאת לא נמנע גם מ"לסטות" מדרכה ולפתח הבנות תיאורטיות וקליניות משלו. הבנות אלו, ששאבו גם מנסיונו הממושך כרופא ילדים, שמו דגש רב על השפעת הסביבה (ההורית) החיצונית ולא רק על זו הפנימית. בסמינר זה נקרא על ויניקוט ואת ויניקוט בנסיון ללמוד על גישתו הייחודית: טקסטים של אדם פיליפס, מרגרט ליטל ותומס אוגדן יפתחו לנו צוהרים "פסיליטטיביים" לתורתו. במאמרים של ויניקוט עצמו "נשתמש" ו"נשחק" על מנת לנסות ולהבין כיצד הסביבה המאפשרת חיונית לצמיחתו של העצמי וכדי לבחון מהן הסכנות הטמונות בחסך סביבתי מוקדם. כמו כן נכיר עקרונות טיפוליים מרכזיים בתורתו ובמיוחד "החזקה, "פונקצית המראה" ו"תסוגה לתלות". בקריאה נשלב גם הדרכה על טיפולים שיוצגו על ידי המשתתפים.

   

  שנה ב' 

  ויניקוט — התפתחות ושבירות,תאוריה וקליניקה ‭‬גליה אבישור-מזרחי

  בקורס נצא מתוך מאמר היסוד "התפתחות רגשית פרימיטיבית" המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

   

  מצבים מנטאליים ראשוניים ‭‬עירית המאירי ולדרסקי

  הקורס יעקוב אחר היבטים אחדים בהתפתחות הנפשית בראשית החיים, האחראית על התפתחות החיים הפנימיים והפוטנציאל לתפקוד בעולם. נחשוב על הגורמים המוקדמים המעורבים בעיצוב החיים המנטאליים על הרצף בין בריאות וחולי, ועל הגורמים מקדמי השינוי בהתערבות הטיפולית. בתוך כך נתבונן בדפוסים שונים של חווית עצמי, יחסי-אובייקט פנימיים, חרדות, הגנות, ודפוסי פעולה בעולם, כפי שניתן לעמוד עליהם בתיאוריה ובקליניקה. הקורס ילווה בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים ובדוגמאות מן הספרות היפה. בין השאר, נקרא מכתבי פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, ביק, סימינגטון, מלצר, טסטין, אלווארז, מיטרני, מאילו, ואוגדן.

   

  פסיכופתולוגיה בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות ונפרדות ‭‬ענת שומן

  ויניקוט (1963) מתאר חולי נפשי כמערך הגנתי המתהווה למול התמוטטות נפשית קדומה. העצמי עשוי לפגוש בכאב נפשי בלתי-נסבל בשלבי התפתחות שונים: החל מהגנה ראשונית המתהווה במפגש עם "חרדה שאין להעלותה על הדעת", ומובילה לפתולוגיה עמוקה, כמו זו הנראית במצבים אוטיסטיים ובפסיכוזות. דרך הגנות מסוג פיצול וניתוק הנבנות מול חרדה רודפנית המופיעה כאשר "מרחב-המעבר" נחווה כמתמלא בטרם-עת במה שהוא "לא-אני" ורצף ההוויה של העצמי נשבר, כפי שנראה במצבים הסכיזואידיים והגבוליים, ועד להגנות הקשורות בהדחקה, אשר מתארגנות מול ההכרה הכואבת בקיומם הנפרד של ההורים ובקשר ביניהם, תוך התמודדות עם קונפליקט בין רגשות מיניים לרגשות ילדיים אחרים ותכנים מציפים של יריבות ואשמה, כפי שנראה במצבים הנוירוטיים. בקורס נסקור צורות שונות של פתולוגיה נפשית, ננסה למקם אותן בהקשרן ההתפתחותי ולהתחקות אחר מקורותיהן, מתוך פרספקטיבות תיאורטיות מגוונות. נקרא בכתביהם של פרויד, בריטון, ויניקוט, קוהוט, אוגדן, גרין, אנזייה, מקדוגל, טסטין ועוד.

   

  מפרנצי עד ויניקוט: התגבשותה של מחשבת הרגרסיה בתיאוריה הפסיכואנליטית ‭‬אמנון אייל

  "יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה'. הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט. נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב של המטפל מעבר לאזורי הדחף והקונפליקט אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי התלות המתפתחים בחדר הטיפול.

   

  שנה ג' 

  הגוף בטיפול ‭‬ יעל הראל *

  מראשית הפסיכואנליזה נכתב רבות על הגוף. על אזוריי התפר ויחסי הגומלין בין הנפשי והגופני ומשמעותם בבריאות פיזית ונפשית. בחלק הראשון של הסמינר, נתמקד בחשיבה של ויניקוט על השתכנות (indwelling) הנפש בגוף. נכיר את היחידה אם/תינוק, כמהדהדת את האחדות המורכבת של היחידה גוף/ נפש. נתבונן באגרסיה כתנועה ממשית ונפשית של תנועת חיים, בביטוי הרעיון של רציפות הקיום ((going on being כנובע מתנועת הנשימה –פעימה, ובחוויה הגופנית חושית ורגשית שמבציעה בין holding ל handling. נשלב בלמידה נגיעות לעבודתם של אחרים הנוגעים למצבים מנטליים וגופניים מוקדמים. בהמשך הסמינר נבחן את הנוכחות וההעדר של הגוף הממשי החווה, מחדר הטיפול- גוף המטופל וגוף המטפל כנקודת ממשק במעבר מפסיכולוגיה של יחיד לפסיכולוגיה של שני גופים פועמים\פועמות בחדר הטיפול .(ההעברה והעברה נגדית, ההדהוד הגופני ). לאורך הסמינר גם נתייחס להבדלים בין הקליניקה הפסיכואנליטית ביחס לגוף והקליניקה של הטיפול בהבעה ותנועה דרך רעיונותיו של ויליאם רייך , שהיה פורץ דרך באופן בו התבונן על הגוף/נפש תחילה כפסיכואנליטיקאי ובהמשך כמטפל אנליטי גופני.
  * בשנה"ל תשע"ח, במקום קורס זה, יינתן קורס אחר.פרטים יבואו.

   

  מבט משולב על מושגי יסוד בפסיכותרפיה ‭‬מרכזת: מרב ראובן *

  הקורס הינו קורס אינטגרטיבי המשלב בין החשיבה הפסיכואנליטית על מושגי יסוד בפסיכותרפיה ,לבין ביטויים החוויתי במדיומים השונים של הבעה ויצירה.בקורס נעסוק במושגים כמו התחלת טיפול,סטינג והחוזה הטיפולי,הקשבה אנליטית,נוכחות טיפולית בהיבטים של ניראות והחזקה,תהליכי סיום טיפול.לאחר קריאת חומר תאורטי על המושג,יתקיים שיעור חוויתי שבו יעסקו התלמידים במושג באופן יצירתי,במדיומים של תנועה,אמנות פלסטית וביבליותרפיה,בליווי והדרכת מטפלים בהבעה ויצירה.השיעור שלאחריו יוקדש ללימוד המושג מתוך הספרות הפסיכואנליטית.
  * בשנה"ל תשע"ח, במקום קורס זה, תיתן מרב ראובן קורס בשם המסע הטיפולי-מושגים מרכזיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ראו בהמשך

   

  פעולה והיענות במרחב הטיפולי ‭‬מיכל טפר

  בקורס זה נתבונן ברגעים והתרחשויות בטיפול שמזמנים או תובעים מן המטפל התייצבות אחרת מעבר לסטינג האנליטי המילולי הרגיל.רגעים בהם המטפל חש שמשהו דחוף וקריטי נספג בו, לעיתים מבלי שידע לגמרי מה הוא הדבר , אך הוא נדרש ליצירת מרחב נוסף ואולי אף תחביר חדש.לעיתים זוהי החזקה בתוך התמוטטות , קריסה או פירוק. לעיתים אחרות זוהי פעולה של תיקון או מתן צורה. נקרא מאמרים ותאורי מקרה המתייחסים למפגש באזורים נפשיים מטלטלים אלו,וננסה להתחקות אחר המשמעויות הקליניות והתאורטיות שלהם.

   

  המטריצה האמפתית; עצמי-זולתעצמי כמכוננת העצמי ‭‬אילנה גולדין פאר *

  במסגרת הסמינר נעמיק בכתבי קוהוט ונעסוק בכינון העצמי בהתפתחות רגילה ובטיפול. נלמד על מושג זולתעצמי שהוא דומה למושגים של וויניקוט אם-סביבה ואוביקט סובייקטיבי. נלמד על מושג האמפתיה-אינטרוספקציה מושאלת, על התפתחות החיים המוקדמים של התינוק באחזקה של זולתעצמי ארכאי, ועל כשלים באחזקה ההורית שמביאים להתפתחות פרברסיה. נלמד על הזעם הנרכסיסטי כביטוי לכשלון באחזקה סביבתית והבנת הפתרונות ההגנתיים של העצמי. נלמד עלהעצמי הדוקטבי ועל התפתחות העברות זולתעצמי. נתעמק בספליט הוורטיקאלי שהוא מושג מקביל למושג הדיסוציאציה אצל ויניקוט לעומת מושג הדיסוציאציה אצל פרויד. ונעסוק גם במושגי העצמי הוירטואלי , והעצמי הגרעיני בהשוואה למושג העצמי האמיתי אצל וויניקוט.
  * בשנה"ל תשע"ח, במקום קורס זה, תיתן תמר ברנע קורס בשם המפגש בין ההתייחסותיים לבין ויניקוט. ראו בהמשך

   

  שנה ד' 

  התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אוביקט לזרם העצמאי‭‬ אירית ערב

  הקורס יעקוב אחר התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית לאורך ציר המתחיל מ"פסיכולוגיה של אדם אחד"- שבה המטפל נתפס כחוקר החותר לאוביקטיביות ולזהוי האוביקטים המופנמים המושלכים עליו, לעבר "פסיכולוגיה של שניים"- בה המטפל נוכח במרחב הטפולי באופן אישי, חופשי ויצירתי ושם דגש על התפתחות העצמי היחודי של המטופל באינטראקציה עם סביבה מאפשרת.

   

  עבודה טיפולית דינמית עם הורים ‭‬נעה אייל

  עבודה טיפולית עם הורים מתרחשת במקביל לטיפול בילד או מבלי שהילד נמצא בטיפול. בסוג זה של מפגש נעשה ניסיון להכיר את האינטראקציות הטעונות שבין ההורה לילד, העמוסות בהשלכות, פנטזיות, משאלות וצפיות, בכדי לאפשר להורה ליצור מרחב הורות משוחרר יותר התומך בהתפתחותו של הילד. הקורס ישלב קריאה תיאורטית תוך התייחסות לחומר קליני שיביאו המשתתפים.

   

  יסודות הטיפול הדינמי בילדים ‭‬ניני חמיצר לובושיץ

  מתיאורו של פרויד את משחקו של נכדו בן השנה וחצי בסליל החוט, דרך חידושיה של קליין ותרומתו הייחודית של ויניקוט — הטיפול בילדים קבל מקום מיוחד, כמגרש משחקים עשיר, מוזיקלי ורב גוני, מגרש של עלילות, פנטזיות ומחוות. בקורס זה נחדד את ההבנה של אבני היסוד בטיפול בילדים ונתייחס בעיקר לשלושה היבטים השלובים זה בזה: המסגרת, המשחק והפרשנות. במפגשים בינינו נתבונן באופן בו תהליכים אלה מקבלים ביטוי במפגש הטיפולי ונשלב קריאת מאמרים תיאורטיים מבית מדרשם של ויניקוט, פרו, אלווארז ועוד ונעזר בניתוח וורבטים אשר יהוו גשר בין התיאוריה לקליניקה עם "קינוח" מספרות ילדים.

   

  הסדנאות בשנה"ל תשע"ז  

  מחשבות על טכניקה ויניקוטיאנית בפסיכותרפיה‭‬ד"ר מאיר שטיינבוק
  בסדנה נקרא מאמרים של ויניקוט ומייקל אייגן וננסה לגזור מהם את ההצעות הטכניות הנוגעות לעבודה עם רגרסיה לתלות

   

  ויניקוט וממשיכיו - הזרם העצמאי‭‬ אתי בר
  נסקור את התפתחות הזרם העצמאי הבריטי תוך התבוננות על מושג העברה נגדית. נלווה את התאוריה בדוגמאות קליניות

   

  גב אל גב, פנים אל פנים - הקשבה אקטיבית באמנות לסיפורו של המטופל‭‬ יוני שור

   

  קורסים חדשים בתשע"ח 

   

  קורס בחירה שנתי, פעם בשבועיים, לתלמידי כל השנים:
  הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה‭‬
  יעל מגל

  כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. בקורס ניצור קבוצה המלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. קבוצה עשויה להפר במעט את הבדידות הכרוכה בכתיבה ויכולה להוות כלי תהודה למחשבותינו הטיפוליות. ננסה לאפשר תנועה בין הבנות ישנות וחדשות על קורות הטיפול לבין תרגומן למילים הכתובות. נחשוב על מלאכת התרגום שבין האמנותי, הלא-מילולי, לשפה הכתובה תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום. במפגשים, נתייחס לחששות הנלווים מחשיפת המטופל על ידי המטפל הכותב. נחשוב על בחירת המטופל, על האופן שבו מתאפשרת פרספקטיבה על התהליך הטיפולי. ננסח אופנים לכתיבת רקע ואבחנה דינמית וכיצד מחלקים מהלך טיפולי לתקופות השונות תוך כדי מחשבה על השינויים שהתאפשרו בתוכן. נחבר את תהליכי היצירה והאמצעים האמנותיים שנכחו בדיאלוג הטיפולי עם ההבנה הפסיכואנליטית הנלווית להתרחשות, בניסיון לשמור על התבוננות אישית וייחודית בכל טיפול.

   

  המסע הטיפולי – מושגים מרכזיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית‭‬ מרב ראובן

  התהליך הטיפולי הינו תהליך מרתק ומורכב בו נעסוק בקורס זה. נתבונן במושגים כמו התחלת טיפול, סטינג וחוזה טיפולי, נוכחות טיפולית המתרחשת דרך הקשבה, החזקה וראיית המטופל, ותהליכי סיום טיפול. הקורס ילווה בהתבוננות בעבודות אמנות וקריאת שירה, יצירות המתחברות אל המושגים התאורטיים, וכן בדוגמאות קליניות אותן יביאו המשתתפים, שידגימו את המחשת המושגים בעבודה הטיפולית בהבעה ויצירה. נקרא בין היתר בכתביהם של ויניקוט, אוגדן, בולאס, קוהוט, מיטשל ועוד.

   

  המפגש בין ההתייחסותיים לבין ויניקוט‭‬ תמר ברנע

  ויניקוט היה אחד ממקורות ההשפעה המרכזיים של הגישה ההתייחסותית האמריקאית, ששמה במרכז את התפתחות הנפש וכינונה בתוך יחסים עם אחר ממשי משפיע ומושפע (פסיכולוגיה של שניים). בשיעור נקרא מהמאמרים המרכזיים בגישה ההתייחסותית, נדון במונחים ההתייחסותיים המרכזיים, כגון השפעה הדדית, הכרה הדדית, מצבי עצמי, דיסוציאציה, ה"שלישי", שיחזור. נראה איך מושגים אלה הושפעו מהחשיבה של וויניקוט, מה הם מוסיפים עליה ומהן ההשלכות שלהם על החשיבה.

   

 • הרשמה לשנה"ל תשע"ח

  >להורדת טפסי הרשמה לתוכנית  לחץ כאן

  או לפנות בכתב למזכירות המרכז:
  מרכז ויניקוט בישראל
  ת.ד. 39323
  תל-אביב 6139202 טלפקס 03-6447594
  כתובת דוא"ל: winnicottspace@gmail.com

  דמי ההרשמה 300 ₪.
  המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
  ההרשמה תסתיים ב-30.5.17.

  שכר הלימוד
  ‭‬שכר הלימוד בתוכנית הוא 8900 ₪ + מע"מ לכל שנת לימודים‬
  (שכר הלימוד לשנה הרביעית הוא 4450 ₪ + מע"מ).

  ניתן לשלם בארבעה תשלומים שווים של 2300 ₪ + מע"מ
  לתאריכים: 15.8.17, 15.12.17, 15.2.18, 15.4.18
  ‬‬‬‬‬‬‬ או בשמונה תשלומים שווים של 1170 ₪ + מע"מ
  בתאריכים חודשיים עוקבים החל מ-15.8.17 ועד ל-15.3.18

  התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.17.

  במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ₪ על חשבון שכה"ל, לשריון מקומו.
  מקדמה זו לא תוחזר. תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד 3 שבועות לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכה"ל.
  מעבר לתאריך זה ועד 6 שבועות לתוך שנת הלימודים, יקבל החזר שכה"ל בניכוי 50% משכה"ל של סמסטר א'.

  ההדרכה האישית תשולם ישירות למדריך. עלות שעת הדרכה הינה 280 ₪

  יעוץ וליווי‭‬‭‬
  לכל שנתון יהיה יועץ (טיוטור) שילווה אותו לאורך שנת הלימודים.
  לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם כל אחד ממרכזי התוכנית.


  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון למרכז 03-6447594


 • צוות ניהול התוכנית:

  אירית ערב: פסיכולוגית קלינית,פסיכואנליטיקאית בחברה הישראלית לפסיכואנליזה 050-7893889
  יעל הראל , מטפלת בתנועה 050-8216304
  דוד קיטרון, פסיכולוג קליני, מדריך 054-4634062

  מורי התוכנית

  אבישור-מזרחי גליה
  אייל אמנון
  ברונו רותם
  ברנע תמר
  גורביץ חיותה
  המאירי-ולדרסקי עירית
  זלינגר מיכל
  חמיצר לובושיץ ניני
  טפר מיכל
  ערב אירית
  פרוהוף טליה
  פריזל-אייל נעה
  קיטרון דוד
  שדך-משנה אפרת
  שומן ענת
  שטיינבוק מאיר,ד"ר

  מדריכים קבוצתיים

  אור אמירה
  אילוז מרים
  אילן-ברקוביץ' פזית
  בורשטין גתית
  ברונו רותם
  גראור יעל
  הראל יעל
  זלינגר מיכל
  ליברמן נעמי
  עוזיאלי מיכל
  ערב אירית
  פלדמן איה
  צבי נגה
  צלנר דבורה
  ראובן מרב
  שחר אביגיל
  שכטר מירה
  שפר אודית

  מדריכים אישיים מתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית

  אגסי-מוהבן ליאורה
  אדלשטיין עמית*
  אור גיא,ד"ר
  אייל אמנון

  איתן דפנה*

  אשר גבי*
  ברודסקי-אראל הילית ד"ר

  ברונו רותם
  ברנע מרינה*
  בן שך מרב
  
בניטה-נירנבלט רחל

  בר אתי

  בר נעמי

  בר-שדה נעמה*

  ברנט אילן ד"ר

  ברנע מרינה*
  גוברין נורית* ד"ר
  גולדברגר יעל*
  גולדשמידט אורה*
  גינתון-פרידלנד רונית

  גלעד ענת
  גראור יעל
  דנציגר אירית
  המאירי-ולדרסקי עירית
  הרר-בלוך עדי*
  ויינברג רותי*
  וקסמן ענת*
  זהר יעל*
  זבירין יעל*
  זלינגר מיכל

  חיימוב יגאל*
  חשמונאי רות*
  טבצניקוב-אורן גלילה
  טורקניץ' ידידה*
  כהן-ארזי צילי
  לביא-קוצ'יק נירית
  להבי-אליאלי שני*
  לוין נורית ד"ר*
  ליברמן נעמי*
  ליפשיץ יעל*
  ממן מיר
  
מן גבי ד"ר
  מנדלסון-מכנס ענת
  
מעוז דורית ד"ר*

  מנוביץ רחל
*
  
מרכוס דינה
*
  נוסבאום אלומית*
  סלין מרודס
  עוזיאלי מיכל*
  עופר גילה ד"ר
  עזריה כהן ענת*

  ערב אירית
  פורמן שאול*

  פורת גולי

  פורת-פלג הילה*
  
פטרן מיקי*
  
פניני תמי

  פרנץ-קדרי מיכל ד"ר
  פרנקל-נוטקביץ' רוית
  צדוק טסה*
  צוקרמן ויקי* ד"ר
  
צלנר דבורה

  קיטרון דוד*
  קלוש-יגל יפעת
  קלייפלד דניה*
  קמפינסקי-שוייצר הדר*
  קרח מירי
  
רבינוביץ אירוס
  
ראובן מרב*
  רוטנברג בירי,ד"ר*
  
רונן יעל
  שגיא רותי
  שומן ענת
  שור ארנה

  שור נילי

  שטיינבוק מאיר ד"ר

  שטיינבוק סמדר*
  
שכטר מירה

  שלוש ממי
  שפירא יעל*
  תימור אלונה

  * הדרכה גם על טיפול בילדים

  מדריכים אישיים מתחום האמנויות

  אור אמירה*-מטפלת באמנות ופסיכולוגית
  אורן-טבצניקוב גלילה*- מטפלת בדרמה
  אילן- ברקוביץ פזית*- מטפלת בדרמה
  אשר יהודית*-מטפלת בתנועה, עו"ס קלינית
  בורשטין גתית*-מטפלת בתנועה
  גלעד ענת*-מטפלת באמנות פלסטית
  גלס אורנה* -מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית
  הוניג אופירה ד"ר-מטפלת באמנות פלסטית
  הראל יעל*-מטפלת בתנועה
  וקסמן ענת*- פסיכולוגית ומטפלת בתנועה
  ליברמן נעמי-ביבליותרפיסטית
  צבי נגה*- מטפלת בדרמה
  פישר אורלי-פסיכואנליטיקאית ומטפלת בתנועה
  פלדמן איה*- מטפלת באמנות פלסטית
  צורן רחל-ביבליותרפיסטית
  קובלסקי רונן*-פסיכולוג קליני ומטפל בדרמה
  קורן סמדר*- מטפלת בתנועה
  רוטנברג-רוזלר בירי,ד"ר- ביבליותרפיסטית
  שור יוני*-מטפל באמנות פלסטית
  שחף נירה*- מטפלת בתנועה
  שפירא ג'ניס*-מטפלת באמנות פלסטית
  שפירא יעל- מטפלת באמנות פלסטית
  שחר אביגיל*-מטפלת בתנועה ואנליטיקאית ביואנרגטית
  שפר אודית*- מטפלת באמנות פלסטית

  * הדרכה גם על טיפול בילדים
 • אלדד יהלום
  באומר-פרנקל תמר
  ביבר קרן
  גבאי-חורי טלי
  כהן חנה
  מולדר-דוכס אילה
  מלכי-לוי קארין
  סייג-זקס אוה
  פלחן ליזה
  פרידמן עליזה
  קנול יונה
  שניידר-נדר איריס
 • יום ראשון ללימודים ומפגשי טיוטורינג: 31.10.16
  חופשת חנוכה: 26.12.16
  יום לימודים אחרון בסמסטר א': 30.1.17
  שיעורי השלמה, מפגשי טיוטורינג, ערב חלוקת פרס מרכז ויניקוט: 6.2.17
  חופשת סמסטר: 13.2.17, 20.2.17
  יום לימודים ראשון בסמסטר ב': 27.2.17
  חופשת פסח: 10.4.17, 17.4.17
  יום הזיכרון: 1.5.17
  יום לימודים אחרון בסמסטר ב': 12.6.17
  שיעורי השלמה, מפגשי טיוטורינג, ערב סיום הלימודים: 19.6.17
 • יום ראשון ללימודים : 16.10.17
  חופשת חנוכה: 18.12.17
  יום לימודים אחרון בסמסטר א': 22.1.18
  שיעורי השלמה, מפגשי טיוטורינג, סדנה לשנה ב' :29.1.18
  סדנה לשנה ב':5.2.19
  חופשת סמסטר: 5+12+19.2.18
  יום לימודים ראשון בסמסטר ב': 19.1.18
  יום לימודים אחרון בסמסטר ב': 21.5.18
  שיעורי השלמה, מפגשי טיוטורינג : 28.5.18