מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית בת שלוש וחצי שנים ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה  

וועדת היגוי וליווי אקדמי: פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, מיכל ריק, ד"ר מאיר שטיינבוק
צוות ניהול התוכנית: פזית אילן-ברקוביץ , גתית בורשטיין, יעל הראל, דוד קיטרון
ליווי התוכנית: דפנה איתן

6

 • לצפייה במערכת שעות של התוכנית לחץ כאן

  ב-2014 נבנתה תוכנית חדשה למטפלים באמנויות ובהבעה, שמקנה לבוגריה תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. התוכנית מכוונת לבסס ידע רחב בהתפתחות התיאוריה והטכניקה הפסיכואנליטית, תוך שימת דגש על תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה, מתוך הכרה בהיותו של הטיפול באמנויות ובהבעה אופנות טיפולית יחודית, ומתוך רצון ליצור מרחב חי ומפרה בין המתודות השונות. תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תאורטיים, סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה), סדנאות והדרכה אישית.

  אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה‭‬
  1. מטפלים באמנויות ובהבעה (אמנות חזותית, תנועה, מוזיקה, דרמה, ביבליותרפיה)
  2. בעלי תואר MA טיפולי במקצועם.
  3. ניסיון קליני מלווה הדרכה של שלוש שנים מסיום הלימודים.
  יידרשו במועד ההרשמה: ניסיון קליני מוכח ומשמעותי בטיפולים מתמשכים, ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש, התנסות בטיפול אישי דינמי בן שנה לפחות.
  מועמדים העומדים בקריטריונים הנ"ל ירואיינו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

  תוכנית הלימודים ‭‬
  תוכנית הלימודים היא בת שלוש וחצי שנים ומורכבת מסמינרים תיאורטיים, סמינרים קליניים וסדנאות. הסמינרים התיאורטיים מכוונים לבסס ולהעמיק ארבעה 'מרחבי ידע':
  — התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית החל מראשית דרכה עד ימינו, עם דגש על הקניה מעמיקה של תורתו של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה.
  — המעשה הטיפולי - התפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית עם דגש על הטכניקה של ויניקוט והזרם העצמאי,
  מתוך שימת לב מיוחדת הן למחשבת הרגרסיה והן ליצירתיות, משחק, ומרחב פוטנציאלי.
  — תיאוריות של התפתחות ופסיכופתולוגיה.
  — תיאוריה וטכניקה של עבודה עם ילדים.

  הסמינרים הקליניים יונחו במשותף על ידי מדריך מתחום הטיפול באמנויות ובהבעה ומדריך מתחום הטיפול הפסיכואנליטי. בקבוצות יוצגו מקרים מעבודתם של התלמידים. הסמינרים הללו מהווים מרחב לחשיבה ולהבנה פסיכואנליטית ברוח ויניקוט וממשיכיו על עבודתם הטיפולית של התלמידים.

  כל תלמיד בתוכנית יידרש להשתתף ב-3 סדנאות לפחות במהלך הלימודים. הסדנאות יהוו נדבך נוסף להעשרה ולהעמקה של המעשה הטיפולי והאינטגרציה בין תאוריות פסיכואנליטיות לטיפול באמנויות ובהבעה.

  המורים והמדריכים בתוכנית מתחום הפסיכותרפיה הם ברובם המכריע אנליטיקאים, או מתמחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ולצידם מטפלים בכירים מתחום הטיפול באמנויות ובהבעה.

  הדרכות אישיות ‭‬
  במהלך שלוש שנות הלמודים התלמידים ידרשו להיות בהדרכה אישית שבועית אצל שני מדריכים מרשימת המדריכים של התוכנית. כל הדרכה תימשך לפחות שנה (40 שעות), ובסך הכל 120 שעות הדרכה. בסיום כל שנה יוגשו עבודות למדריכים האישיים, ובסיום הלימודים תוגש עבודת גמר. כתיבת עבודת הגמר תלווה ע"י המדריך האישי, והיא תוגש לוועדת קריאה.‬‬

  תעודת גמר‭‬
  הדרישות לקבלת תעודת גמר:
  1. השתתפות לפחות ב-75% מהשיעורים ומההדרכות הקבוצתיות
  2. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים במקביל, לאורך שנות הלימודים
  3. קבלת הדרכה אישית שבועית לאורך שלוש שנות לימודים
  4. הגשת עבודות סיום שנה
  5. הגשת עבודת גמר, המכילה תיאור מקרה ודיון תיאורטי
  לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום לימודים בתוכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה של מרכז ויניקוט בישראל. התעודה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
  *במקרים חריגים, המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעת הנהלת התכנית וועדת ההיגוי.

  פורום קליני-תיאורטי ייחודי לאנשי המרכז‭‬
  מספר פעמים בשנה"ל, יתקיים מפגש משותף של תלמידי המרכז, בוגריו מדריכיו ומוריו, בכל התוכניות. מפגשים אלה יוקדשו לדיון בסוגיות טכניות ותיאורטיות בטיפול, ולהיכרות מקרוב עם עבודתם של תלמידים, מדריכים ומורים במרכז. מטרת הפורום ליצור בית מקצועי מתמשך לאנשי המרכז- סגל, תלמידים ובוגרים.

  יום הלימודים ‭‬
  יום ב' בין השעות 21:00-16:00.

  מקום‭ ‬הלימודים ‭‬
  ‬תיכונט‭'‬, רחוב‭ ‬שושנה‭ ‬פרסיץ‭ ‬3‭ ‬תל‭-‬אביב. לדרכי הגעה למרכז לחץ כאן

 • לצפייה במערכת השעות של התוכנית לחץ כאן

  * ייתכנו שינויים במהלך השנה, מומלץ לעקוב באופן שוטף *


  שנה א

  ‬ יסודות: רעיונות מרכזיים בחשיבתם של זיגמונד פרויד ומלאני קליין‭‬ מיכל זלינגר

  פרויד כתב תאוריה שערכיה הקליניים נותרו פוריים עד היום. דרך קריאה בכתביו נתוודע למה שהוא קרא אבני הפינה של הפסיכואנליזה: הלא מודע, המיניות, וההעברה. נקרא גם בכתביו הטכניים ונתחקה אחר התגלויותיו של הלא מודע בקליניקה. נכיר מושגי מפתח בטכניקה כגון הכלל הבסיסי של האסוציאציות החופשיות, העברה, התנגדות וביטוי בפעולה. מכאן נמשיך ונפגוש את עבודתה של מלאני קליין נעמוד על המשמעות שהעניקה לעבודה עם פנטזיה לא-מודעת, שהתגבשה בעבודתה עם ילדים צעירים ואפשרה את הבנתה בדבר חשיבותם המכרעת של יחסי אובייקט. נתמקד בהכרות עם העמדה הסכיזו-פרנואידית והעמדה הדיכאונית כשתי מערכות של חרדות, הגנות ויחסי אובייקט המקיימות ביניהן יחסי גומלין לאורך החיים. נלמד על יחסה לאבל כתהליך שחולש על ההתפתחות הנפשית כולה ונדגים את הערך הרב שהיא מעניקה לאהבה והישרדותה דרך מושג התיקון והיכולת להכרת תודה.

  * ‭‬ העברה והעברה נגדית — היבטים מרכזיים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית רותם ברונו

  העברה והעברה נגדית הן מאבני היסוד של הטכניקה הפסיכואנליטית. פרויד גילה את תופעת ההעברה במקרה ומעולם לא חדל להדגיש עד כמה מוזרה היתה הופעתה הפתאומית. חצי מאה מאוחר יותר החלו לכתוב ולחקור באפן שיטתי את תופעת ההעברה הנגדית. היחס של כל מטפל לתופעות אלה, מבטא יותר מכל דבר אחר את עמדתו הטיפולית ואת מכלול תפיסותיו בנוגע לטיפול, לדינמיקה שלו ולטקטיקה שלו. בקורס זה נעקוב אחר התפתחות התיאוריה, נקרא מאמרים של תאורטיקנים שונים, נבחן את ההבדלים בינהם ונחקור את המשמעות שיש להבדלים אלה בחדר הטיפול. כמו כן נדון גם במושג הזדהות השלכתית, כפיתוח מרכזי משלים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית, במיוחד כפי שהובן על ידי ביון דרך רעיונותיו על המיכל והמוכל. נביא דוגמאות מהקליניקה ונתייחס גם להעברה והעברה נגדית בטיפול בילדים בעלי הפרעות קשות במיוחד

  * ‭‬ יסודות הטיפול הדינמי בילדים-חלק א'‭‬ טליה פרוהוף

  לאורך ההיסטוריה של הפסיכואנליזה, החשיבה והפרקטיקה של עבודה עם ילדים,היוו אתגר ועוררו סערות רבות. על מנת לחשוב על העמדה האנליטית בכניסתנו לעבודה דינמית עם ילדים ובני נוער, נסקור את ההיסטוריה,נדון בדילמות ונכיר את הגישות העכשוויות השונות. ניגש לקליניקה ולהתבוננות בתהליך הטיפולי מההתחלה: הפניה,ההערכה, ההבנה ההתפתחותית, בניית המסגרת ותחילת הטיפול. נרבה בדוגמאות, הן מהספרות והן מהניסיון שלכם על מנת להעשיר את ההסתכלות, את החשיבה ואת המשחקיות

  * ‭‬מבוא להגותו של ויניקוט — היבטים תיאורטיים וקליניים ‭‬דוד קיטרון

  דונלד ויניקוט, מייסד הקבוצה העצמאית בפסיכואנליזה הבריטית, הודרך על ידי מלאני קליין ועבר אנליזה באוריינטציה קלייניאנית. אמנם ויניקוט הושפע מקליין רבות אך עם זאת לא נמנע גם מ"לסטות" מדרכה ולפתח הבנות תיאורטיות וקליניות משלו. הבנות אלו, ששאבו גם מנסיונו הממושך כרופא ילדים, שמו דגש רב על השפעת הסביבה (ההורית) החיצונית ולא רק על זו הפנימית. בסמינר זה נקרא על ויניקוט ואת ויניקוט בנסיון ללמוד על גישתו הייחודית: טקסטים של אדם פיליפס, מרגרט ליטל ותומס אוגדן יפתחו לנו צוהרים "פסיליטטיביים" לתורתו. במאמרים של ויניקוט עצמו "נשתמש" ו"נשחק" על מנת לנסות ולהבין כיצד הסביבה המאפשרת חיונית לצמיחתו של העצמי וכדי לבחון מהן הסכנות הטמונות בחסך סביבתי מוקדם. כמו כן נכיר עקרונות טיפוליים מרכזיים בתורתו ובמיוחד "החזקה, "פונקצית המראה" ו"תסוגה לתלות". בקריאה נשלב גם הדרכה על טיפולים שיוצגו על ידי המשתתפים.

  שנה ב'

  ויניקוט — התפתחות ושבירות,תאוריה וקליניקה ‭‬גליה אבישור-מזרחי

  בקורס נצא מתוך מאמר היסוד "התפתחות רגשית פרימיטיבית" המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

  * ‭‬ מפרנצי עד ויניקוט: התגבשותה של מחשבת הרגרסיה בתיאוריה הפסיכואנליטית ‭‬אמנון אייל

  "יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה'. הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט. נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב של המטפל מעבר לאזורי הדחף והקונפליקט אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי התלות המתפתחים בחדר

  * ‭‬הטיפול פסיכופתולוגיה בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות ונפרדות ‭‬ענת ברעם

  ויניקוט (1963) מתאר חולי נפשי כמערך הגנתי המתהווה למול התמוטטות נפשית קדומה. העצמי עשוי לפגוש בכאב נפשי בלתי-נסבל בשלבי התפתחות שונים: החל מהגנה ראשונית המתהווה במפגש עם “חרדה שאין להעלותה על הדעת”, ומובילה לפתולוגיה עמוקה, כמו זו הנראית במצבים אוטיסטיים ובפסיכוזות. דרך הגנות מסוג פיצול וניתוק הנבנות מול חרדה רודפנית המופיעה כאשר “מרחב-המעבר” נחווה כמתמלא בטרם-עת במה שהוא “לא-אני” ורצף ההוויה של העצמי נשבר, כפי שנראה במצבים הסכיזואידיים והגבוליים, ועד להגנות הקשורות בהדחקה, אשר מתארגנות מול ההכרה הכואבת בקיומם הנפרד של ההורים ובקשר ביניהם, תוך התמודדות עם קונפליקט בין רגשות מיניים לרגשות ילדיים אחרים ותכנים מציפים של יריבות ואשמה, כפי שנראה במצבים הנוירוטיים. בקורס נסקור צורות שונות של פתולוגיה נפשית, ננסה למקם אותן בהקשרן ההתפתחותי ולהתחקות אחר מקורותיהן, מתוך פרספקטיבות תיאורטיות מגוונות. נקרא בכתביהם של פרויד, בריטון, ויניקוט, אוגדן, גרין, אנזייה, מקדוגל, טסטין ועוד .

  * ‭‬מצבים מנטאליים ראשוניים‬ עירית המאירי ולדרסקי

  הקורס יעקוב אחר היבטים אחדים בהתפתחות הנפשית בראשית החיים, האחראית על התפתחות החיים הפנימיים והפוטנציאל לתפקוד בעולם. נחשוב על הגורמים המוקדמים המעורבים בעיצוב החיים המנטאליים על הרצף בין בריאות וחולי, ועל הגורמים מקדמי השינוי בהתערבות הטיפולית. בתוך כך נתבונן בדפוסים שונים של חווית עצמי, יחסי-אובייקט פנימיים, חרדות, הגנות, ודפוסי פעולה בעולם, כפי שניתן לעמוד עליהם בתיאוריה ובקליניקה. הקורס ילווה בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים ובדוגמאות מן הספרות היפה. בין השאר, נקרא מכתבי פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, ביק, סימינגטון, מלצר, טסטין, אלווארז, מיטרני, מאילו, ואוגדן. .

  שנה ג'

  על הקשבה בטיפול ‭‬ד"ר שרון שטרית

  בסמינר ננסה לנסח את מאפייניה של ההקשבה הפסיכואנליטית, נתחיל בקריאה בכתביו של פרויד- מוקד ההקשבה שלו הוא הלא מודע והוא עסוק בגילוי, זיהוי ופיענוח התוצרים של הלא מודע, שהרי הוא תמיד מופיע בהסוואה: אסוציאציות חופשיות, חלומות, פליטות פה וכו׳. נדון באופנים בהם מתגלה הלא מודע, בכיצד מקשיבים להתערבויות שלנו וכיצד אנו יודעים שהן ״נכונות״ ובניסוח תנאים מיטביים להקשבה ללא מודע. בהמשך נלמד על תרומתו של ביון להקשבה, במיוחד להעברת מוקד הקשב לנפשה של המטפלת, אל המחשבות, התחושות המתעוררות בה במהלך פגישה ולמה שמוכל בתוכה, כאמצעי תקשורת והקשבה לנפשו של המטופל. נדבר על מושגים כמו רברי, מיכל ומוכל, פונקציית אלפא ועוד. נדון גם במה יכול להגביל את יכולת ההקשבה, בהקשר זה נתייחס לנרקיסיזם ולאופן פעולתו בנפש ונקרא בכתביהם של פרויד וקוהוט. הסמינר ינוע בין התיאוריה לפרטיקה, בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות.

  * ‭‬ המסע הטיפולי-מושגים מרכזיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ‭‬ מרב ראובן *

  התהליך הטיפולי הינו תהליך מרתק ומורכב בו נעסוק בקורס זה. נתבונן במושגים כמו: התחלת טיפול, סטינג וחוזה טיפולי, נוכחות טיפולית המתרחשת דרך הקשבה, החזקה וראיית המטופל, ותהליכי סיום טיפול. הקורס ילווה בהתבוננות בעבודות אמנות וקריאת שירה, יצירות המתחברות אל המושגים התאורטיים, וכן בדוגמאות קליניות אותן יביאו המשתתפים, שידגימו את המחשת המושגים בעבודה הטיפולית בהבעה ויצירה. נקרא בין היתר בכתביהם של ויניקוט, אוגדן, בולס, קוהוט, מיטשל ועוד.

  * ‭‬ המפגש בין ההתייחסותיים לבין וויניקוט ‭‬ תמר ברנע

  וויניקוט היה אחד ממקורות ההשפעה המרכזיים של הגישה ההתייחסותית האמריקאית, ששמה במרכז את התפתחות הנפש וכינונה בתוך יחסים עם אחר ממשי משפיע ומושפע (פסיכולוגיה של שניים). בשיעור נקרא מהמאמרים המרכזיים בגישה ההתייחסותית, נדון במונחים ההתייחסותיים המרכזיים כגון השפעה הדדית, הכרה הדדית, מצבי עצמי, דיסוציאציה, ה"שלישי", שיחזור. נראה איך מושגים אלה הושפעו מהחשיבה של וויניקוט, מה הם מוסיפים עליה ומה ההשלכות שלהם על החשיבה הפסיכואנליטית.

  * ‭‬ פעולה והיענות במרחב הטיפולי ‭‬מיכל טפר

  בקורס זה נתבונן ברגעים והתרחשויות בטיפול שמזמנים או תובעים מן המטפל התייצבות אחרת מעבר לסטינג האנליטי המילולי הרגיל.רגעים בהם המטפל חש שמשהו דחוף וקריטי נספג בו, לעיתים מבלי שידע לגמרי מה הוא הדבר , אך הוא נדרש ליצירת מרחב נוסף ואולי אף תחביר חדש.לעיתים זוהי החזקה בתוך התמוטטות , קריסה או פירוק. לעיתים אחרות זוהי פעולה של תיקון או מתן צורה. נקרא מאמרים ותאורי מקרה המתייחסים למפגש באזורים נפשיים מטלטלים אלו,וננסה להתחקות אחר המשמעויות הקליניות והתאורטיות שלהם.

  שנה ד'

  עבודה טיפולית דינמית עם הורים ‭‬נעה פריזל אייל

  עבודה טיפולית עם הורים מתרחשת במקביל לטיפול בילד או מבלי שהילד נמצא בטיפול. בסוג זה של מפגש נעשה ניסיון להכיר את האינטראקציות הטעונות שבין ההורה לילד, העמוסות בהשלכות, פנטזיות, משאלות וצפיות, בכדי לאפשר להורה ליצור מרחב הורות משוחרר יותר התומך בהתפתחותו של הילד. הקורס ישלב קריאה תיאורטית תוך התייחסות לחומר קליני שיביאו המשתתפים.

  התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מיחסי אוביקט לזרם העצמאי ‭‬ אירית ערב

  הקורס יעקוב אחר התפתחות החשיבה הפסיכואנליטי לאורך ציר המתחיל מ”פסיכולוגיה של אדם אחד”-שבה המטפל נתפס בחוקר החותר לאוביקטיביות ולזיהוי האוביקטים המופנמים המושלכים עליו, לעבר “פסיכולוגיה של שניים”- בה המטפל נוכח במרחב הטיפולי באופן אישי, חופשי ויצירתי ושם דגש על התפתחות העצמי היחודי של המטופל באינטראקציה עם סביבה מאפשרת.

  יסודות הטיפול הדינמי בילדים ‭‬ניני חמיצר לובושיץ

  מתיאורו של פרויד את משחקו של נכדו בן השנה וחצי בסליל החוט, דרך חידושיה של קליין ותרומתו הייחודית של ויניקוט — הטיפול בילדים קבל מקום מיוחד, כמגרש משחקים עשיר, מוזיקלי ורב גוני, מגרש של עלילות, פנטזיות ומחוות. בקורס זה נחדד את ההבנה של אבני היסוד בטיפול בילדים ונתייחס בעיקר לשלושה היבטים השלובים זה בזה: המסגרת, המשחק והפרשנות. במפגשים בינינו נתבונן באופן בו תהליכים אלה מקבלים ביטוי במפגש הטיפולי ונשלב קריאת מאמרים תיאורטיים מבית מדרשם של ויניקוט, פרו, אלווארז ועוד ונעזר בניתוח וורבטים אשר יהוו גשר בין התיאוריה לקליניקה עם "קינוח" מספרות ילדים.

  קורס בחירה שנתי, פעם בשבועיים, לתלמידי שנה ג'+ד': הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה‭‬‭‬ יעל מגל

  כתיבה המנסה להמשיג תהליך טיפולי, הינה חלק חיוני בהתפתחותנו המקצועית כמטפלים. בקורס ניצור קבוצה המלווה את התהליכים הרבים הכרוכים בתהליך של כתיבה על טיפול. קבוצה עשויה להפר במעט את הבדידות הכרוכה בכתיבה ויכולה להוות כלי תהודה למחשבותינו הטיפוליות. ננסה לאפשר תנועה בין הבנות ישנות וחדשות על קורות הטיפול לבין תרגומן למילים הכתובות. נחשוב על מלאכת התרגום שבין האמנותי, הלא-מילולי, לשפה הכתובה תוך התייחסות לדרישותיה של עבודת הסיום. במפגשים, נתייחס לחששות הנלווים מחשיפת המטופל על ידי המטפל הכותב. נחשוב על בחירת המטופל, על האופן שבו מתאפשרת פרספקטיבה על התהליך הטיפולי. ננסח אופנים לכתיבת רקע ואבחנה דינמית וכיצד מחלקים מהלך טיפולי לתקופות השונות תוך כדי מחשבה על השינויים שהתאפשרו בתוכן. נחבר את תהליכי היצירה והאמצעים האמנותיים שנכחו בדיאלוג הטיפולי עם ההבנה הפסיכואנליטית הנלווית להתרחשות, בניסיון לשמור על התבוננות אישית וייחודית בכל טיפול. .

  הסדנאות בשנה"ל תשע"ז

  מחשבות על טכניקה ויניקוטיאנית בפסיכותרפיה‭‬ ד"ר מאיר שטיינבוק

  בסדנה נקרא מאמרים של ויניקוט ומייקל אייגן וננסה לגזור מהם את ההצעות הטכניות הנוגעות לעבודה עם רגרסיה לתלות

  ויניקוט וממשיכיו - הזרם העצמאי‭‬ אתי בר

  נסקור את התפתחות הזרם העצמאי הבריטי תוך התבוננות על מושג העברה נגדית. נלווה את התאוריה בדוגמאות קליניות

  גב אל גב, פנים אל פנים - הקשבה אקטיבית באמנות לסיפורו של המטופל‭‬ יוני שור

 • הרשמה לשנה"ל תשע"ט

  > להורדת טפסי הרשמה לתוכנית  לחץ כאן

  או לפנות בכתב למזכירות המרכז:
  מרכז ויניקוט בישראל
  ת.ד. 1778, פרדס חנה, מיקוד: 3711701
  טלפקס: 04-8555-292
  כתובת דוא"ל: winnicottspace@gmail.com

  דמי ההרשמה 300 ₪.
  המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון.
  ההרשמה תסתיים ב-30.5.18.

  שכר הלימוד
  שכר הלימוד בתכנית למטפלים באמנויות והבעה: 8,975 ש"ח + מע"מ (10,500 ש"ח כולל מע"מ)

  שכר הלימוד לשנה הרביעית הוא 4,450 ש"ח + מע"מ (5,206 כולל מע"מ)

  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות המחאות ב-4 תשלומים שווים של 2,244 ש"ח + מע"מ כל אחד (2,625 ש"ח כולל מע"מ)
  לתאריכים: 15.8.18, 15.12.18, 15.2.19, 15.4.19.‬‬‬‬‬
  או בשמונה תשלומים שווים של 1,122 ש"ח + מע"מ (1,313 ש"ח כולל מע"מ)
  בתאריכים חודשיים עוקבים החל מ-15.8.18 ועד ל-15.3.19.

  התשלום הינו עבור כל שנת הלימודים ויש להסדירו עד 15.8.18.

  במועד ההודעה על הקבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 1000 ש"ח, על חשבון שכה"ל, לשריון מקומו.
  מקדמה זו לא תוחזר. תלמיד אשר שילם שכר לימוד שנתי כנדרש, והודיע על ביטול הרשמתו עד חודש לפני פתיחת שנה"ל, יקבל החזר שכה"ל.
  מעבר לתאריך זה ועד 6 שבועות לתוך שנת הלימודים, יקבל החזר שכה"ל בניכוי 50% משכה"ל של סמסטר א'.

  ההדרכה האישית תשולם ישירות למדריך. עלות שעת הדרכה הינה 250 ₪

  יעוץ וליווי‭‬‭‬
  לכל שנתון יהיה יועץ (טיוטור) שילווה אותו לאורך שנת הלימודים.
  לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם כל אחד ממרכזי התוכנית.


  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון למרכז 04-8555292


 • צוות ניהול התוכנית:

  דפנה איתן: פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה, 02-6510778
  פזית אילן-ברקוביץ : מטפלת בדרמה, ,054-4930711
  גתית בורשטיין : מטפלת בתנועה, 03-6994843
  יעל הראל : מטפלת בתנועה , 050-8216304
  דוד קיטרון: פסיכולוג קליני, מדריך, 054-4634062

  מורי התוכנית

  אבישור-מזרחי גליה
  אור אמירה
  אייל אמנון
  ברונו רותם
  ברנע תמר
  ברעם ענת
  גורביץ חיותה
  המאירי-ולדרסקי עירית
  זלינגר מיכל
  חמיצר לובושיץ ניני
  טפר מיכל
  מגל יעל
  ערב אירית
  פרוהוף טליה
  פריזל-אייל נעה
  קיטרון דוד
  ראובן מרב
  שרון שטרית, ד"ר

  מדריכים קבוצתיים

  אילן-ברקוביץ פזית
  בורשטין גתית
  ברונו רותם
  גראור יעל
  הברון אפרת ד"ר
  זלינגר מיכל
  ליברמן נעמי
  עוזיאלי מיכל
  פלדמן איה
  צלנר דבורה
  קיטרון דוד
  ראובן מרב
  שחר אביגיל
  שכטר מירה
  שפר אודית

  מדריכים אישיים מתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית

  אדלשטיין עמית*
  אור גיא,ד"ר
  אייל אמנון

  איתן דפנה*

  ארזי צילי
  אשר גבי*
  ברודסקי-אראל הילית ד"ר

  ברונו רותם
  ברנע מרינה ד"ר
  ברעם ענת
  בן שך מרב
  
בניטה-נירנבלט רחל

  בר אתי

  בר נעמי

  בר-שדה נעמה*

  ברנט אילן ד"ר

  ברנע מרינה*
  גוברין נורית* ד"ר
  גוטליב ריקי
  גולדברגר יעל*
  גולדשמידט אורה*
  גינתון-פרידלנד רונית

  גלעד ענת
  גראור יעל
  דגוני סמדר
  דנציגר-יוסופוף אירית*
  המאירי-ולדרסקי עירית
  הרר-בלוך עדי*
  ויינברג רותי*
  וקסמן ענת*
  זהר יעל*
  זבירין יעל*
  זלינגר מיכל

  חיימוב יגאל*
  חשמונאי רות ד"ר*
  טבצניקוב-אורן גלילה
  טורקניץ' ידידה*
  יצחק רבקה
  לביא-קוצ'יק נירית
  להבי-אליאלי שני*
  לוין נורית ד"ר*
  ליברמן נעמי*
  ליפשיץ יעל*
  מגל יעל
  מילוא גיתית*
  מוהבן-אגסי ליאורה
  ממן מיר
  
מן גבי ד"ר
  
מעוז דורית ד"ר*

  מנוביץ רחל
*
  
מרכוס דינה
*
  מרודס סלין*
  נוסבאום אלומית*
  שדה-הרוש אפרת
  עוזיאלי מיכל*
  עופר גילה ד"ר
  עזריה כהן ענת*

  ערב אירית
  פורמן שאול*

  פורת גולי

  פורת-פלג הילה*
  
פטרן מיקי*
  
פניני תמי

  פרנץ-קדרי מיכל ד"ר
  פרנקל-נוטקביץ' רוית
  צדוק טסה*
  צוקרמן ויקי* ד"ר
  צורן רחל
  
צלנר דבורה

  קיטרון דוד*
  קלוש-יגל יפעת*
  קלייפלד דניה*
  קמפינסקי-שוייצר הדר*
  קרחי-דויטש מירי
  
רבינוביץ אירוס
  
ראובן מרב*
  רוטנברג בירי,ד"ר*
  
רונן יעל*
  שגיא רותי
  שומן ענת
  שור ארנה

  שור נילי

  שטיינבוק מאיר ד"ר

  שטיינבוק סמדר*
  
שכטר מירה

  שלוש ממי
  תימור אלונה

  * הדרכה גם על טיפול בילדים

  מדריכים אישיים מתחום האמנויות

  אור אמירה*- מטפלת באמנות ופסיכולוגית
  אורן-טבצניקוב גלילה*- מטפלת בדרמה
  אילן- ברקוביץ פזית*- מטפלת בדרמה
  אשר יהודית*-מטפלת בתנועה, עו"ס קלינית
  בורשטין גתית*- מטפלת בתנועה
  גלעד ענת*-מטפלת באמנות פלסטית
  גלס אורנה* -מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית
  הברון אפרת ד"ר- ביבליותרפיסטית
  הוניג אופירה ד"ר-מטפלת באמנות פלסטית
  הראל יעל*- מטפלת בתנועה
  וקסמן ענת*- פסיכולוגית ומטפלת בתנועה
  לובינשטיין בתי- מטפלת באמנות*
  ליברמן נעמי- ביבליותרפיסטית
  מנדלסון-מכנס ענת- מטפלת בדרמה,פסיכותרפיסטית
  צבי נגה*- מטפלת בדרמה
  פישר אורלי- פסיכואנליטיקאית ומטפלת בתנועה
  פלדמן איה*- מטפלת באמנות פלסטית
  צורן רחל- ביבליותרפיסטית
  קובלסקי רונן*- פסיכולוג קליני ומטפל בדרמה
  קורן סמדר*- מטפלת בתנועה
  רוטנברג-רוזלר בירי,ד"ר- ביבליותרפיסטית
  שור יוני*- מטפל באמנות פלסטית
  שוובל אדוה- מטפלת במוזיקה*
  שוורץ בלהה- מטפלת במוזיקה
  שחף נירה*- מטפלת בתנועה,פסיכותרפיסטית
  שפירא ג'ניס*- מטפלת באמנות פלסטית
  שפירא יעל*- מטפלת באמנות (עם דגש על הפרעות בספקטרום האוטיסטי)
  שחר אביגיל*- מטפלת בתנועה ואנליטיקאית ביואנרגטית
  שפר אודית*- מטפלת באמנות פלסטית

  * הדרכה גם על טיפול בילדים
 • אלדד יהלום
  באומר-פרנקל תמר
  ביבר קרן
  גבאי-חורי טלי
  כהן חנה
  מולדר-דוכס אילה
  מלכי-לוי קארין
  סייג-זקס אוה
  פלחן ליזה
  פרידמן עליזה
  קנול יונה
  שניידר-נדר איריס
 • 16.10.17 יום ראשון ללימודים
  18.12.17 חופשת חנוכה
  15.1.18 יום לימודים אחרון בסמסטר א'
  22.1.18 שיעורי השלמה, מפגשי טיוטורינג, ערב סיום מחזור ג'
  29.1.18+5.2.18+12.2.18 חופשת סמסטר
  19.2.18 יום לימודים ראשון בסמסטר ב'
  2.4.18 חופש פסח
  7.5.18 יום עיון אמנויות
  28.5.18 יום לימודים אחרון בסמסטר ב', טיוטורינג
  4.6.18 שיעורי השלמה
  11.6.18 סדנאות
  18.6.18 סדנאות
  25.6.18 סדנאות
 • יום ראשון של שנת הלימודים : 15.10.18
  חופשת חנוכה: 3.12.18
  יום לימודים אחרון בסמסטר א': 14.1.19
  שיעורי השלמה וערב סיום: 21.1.19
  יום לימודים ראשון בסמסטר ב': 25.2.19
  חופשת פסח: 22.4.19
  יום לימודים אחרון בסמסטר ב': 27.5.19
  שיעורי השלמה: 3.6.19
  סדנאות: 10+17+24.6.19
  *מועדי חמשת מפגשי הטיוטורינג יימסרו בהקדם