ממשיכי ויניקוט – דמויות מרכזיות בזרם העצמאי הבריטי (מסעוד חאן, פאולה היימן, בולאס, סימינגטון)

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'ממשיכי ויניקוט - דמויות מרכזיות בזרם העצמאי הבריטי (מסעוד חאן, פאולה היימן, בולאס, סימינגטוןגב' עידית ברק מלמד16:00-17:30

הקורס יסקור את התפתחות הזרם העצמאי תוך כדי התעכבות על תרומותיהם של תיאורטיקנים בולטים מתוך הקבוצה. בעוד שעבודתו של וויניקוט, ההוגה הבולט ביותר בזרם העצמאי הבריטי, ידועה היטב, יש עניין רב גם בתרומותיהם של מחברים נוספים בקבוצה זו. החל מפאולה היימן, באלינט, מרגרט ליטל, מריון מילנר, מסעוד חאן, ועד בולאס ועוד. קבוצה זו החלה את דרכה בעת העימותים בין אנה פרויד ומלאני קליין, (אז כונתה הקבוצה האמצעית), אך בהמשך פיתחה גישה עצמאית משלה.
נתבונן בסוגיות קליניות נבחרות המשקפות את רוח העצמאיים, כגון מקום הסביבה בהתפתחות, רעיון הרגרסיה, היחס להעברה והעברה נגדית, חלומות ויצירתיות.