הקצה הפרימיטיבי של החוויה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'מצבים מנטליים ראשונייםענת שומן18:00-19:30

נתמקד בהקשבה לקצוות הפרימיטיביים של החוויה ובזיהוי מצבים מנטליים ארכאיים, בדגש על החרדות הראשוניות, אשר מקורן בהתפתחות הנפשית המוקדמת ואנו פוגשים בהן במצבי שבר וחולי ברמות ארגון נפשי שונות. ויניקוט (1963) מתאר את הייסורים הקדמוניים הכרוכים ב"חרדה שלא ניתן להעלותה על הדעת", חרדת ההתפרקות: "חזרה למצב של אי-אינטגרציה, נפילה אינסופית, אובדן החבירה בין גוף לנפש, אובדן תחושת הממשי והיכולת להתייחס לאובייקטים". נדון במצבי חרדה ראשוניים אלו ובהגנות שמקימה הנפש למולם, נלמד להקשיב לוריאציות ארכאיות של השפה הנפשית ולהבחין באופנויות פרימיטיביות של הכלה, החזקה עצמית וחיבור לאובייקט חלקי וחד-מימדי, מפרספקטיבות של כותבים שונים (ויניקוט, ביק, טסטין, אנזייה, מלצר, מקדוגל, גרוטשטיין, אוגדן, אלינה שלקס, דנה אמיר ועוד).