מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותיתד"ר מומי ביינארט16:00-17:30

בקורס יילמדו מושגי יסוד בחשיבה ההתייחסותית בפסיכואנליזה, גישה שבחלקה מייצגת חשיבה ביקורתית על פסיכואנליזה קלאסית ובמקביל בעלת תרומה ייחודית משלה לחשיבה. במוקד הקורס ההבנה שפסיכואנליזה היא תהליך של 'שני אנשים' (two person psychology), והאופן בו תפיסה זו מצריכה עיון וחשיבה מחודשים על מושגים מרכזיים בתיאוריה הפסיכואנליטית. הקורס יסקור כיצד מושגים בסיסיים כמו הלא-מודע, העברה והעברה נגדית, טכניקה טיפולית מקבלים משמעות והבנה שונה במסגרת זו. התיאורטיקנים המרכזיים שילמדו הם מיטשל, בנג׳מין, ארון, הריס, דימן ועוד.