העצמי בפסיכואנליזה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'העצמי בפסיכואנליזהגב' סמדר שטיינבוק18:00-19:20

נתחקה אחר הופעתו של ה"עצמי" כמושג וכנקודת מבט, החל מפרויד, דרך ויניקוט, באלינט, קוהוט, אייגן, שטרן, מיטשל ואחרים. נרחיב את ההיכרות עם מושגים מרכזיים מתוך תיאורית העצמי, כמו אמפטיה וזולתעצמי. נתייחס למשמעויות הטיפוליות שעולות מתוך התבוננות על הסיטואציה הטיפולית כמצע של צמיחה לעצמי המתהווה.