שורשי הטיפול הפסיכואנליטי – פרויד

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'שורשי הטיפול הפסיכואנליטי - פרוידד"ר שרון שטרית16:00-17:30

במהלך הקורס נקרא בכתביו של פרויד ובאמצעותם ננסח את מאפייניה הייחודים של ההקשבה הפסיכואנליטית והטיפול הפסיכואנליטי. נעקוב אחר האופן בו מנסח פרויד את התנאים המאפשרים הקשבה ללא מודע, נדון במושגים כמו הקשב המרחף וכלל האסוציאציות החופשיות. נכיר את סימני הההיכר של הלא מודע, כיצד הוא מתגלה ומהם חוקי השפה שלו. נדון במושגים בסיסיים כמו העברה, פירוש, סימפטום, working through ונרקיסיזם. הקורס ינוע בין התיאוריה לפרקטיקה, בין מושגים תיאורטיים לדוגמאות קליניות. אופן זה של למידה יאפשר היכרות חיה עם המושגים התאורטיים ויאפשר לראות עד כמה רלוונטיים הטקסטים הפרוידיאנים להקשבה הפסיכואנליטית העכשווית. במהלך הקורס יעביר פרופ' עמנואל ברמן ארבע פגישות  ( 10.1.18, 17.1.18, 24.1.18), בנושא תרומתו של פרנצי:
בארבע הפגישות שנקיים נעסוק בשנדור פרנצי (1873-1933), תלמידו, מטופלו, וידידו הקרוב של פרויד, שבהדרגה פילס דרך עצמאית. מול הדגש ששם פרויד על מרכזיות הדחפים והפנטזיות, התמקד פרנצי בהשפעת ההורים המציאותיים ובאימפקט של חוויות טראומטיות; מול ההנחה של פרויד שהפירוש והתובנה הם שמסייעים באנליזה, הדגיש פרנצי את חוויית הקשר הטיפולי. נבדוק את ההשערה שהפסיכואנליזה בת-זמננו היא פרי הדיאלוג בין פרויד לפרנצי, יותר מאשר פרי השפעתו של פרויד בלבד. נתמקד בתרומתו של פרנצי להבנת התהליך הטיפולי והדינמיקה של יחסי מטפל-מטופל, ובדרך בה בישרה עבודתו כיוונים אנליטיים בני זמננו המדגישים חוויה רגשית משותפת כגורם מרכזי (ויניקוט, קוהוט, גישות אינטרסובייקטיביות). לקראת המפגשים יישלח חומר קריאה מכתבי פרנצי.