ראשית הפניה לאובייקט-עיון בחשיבתם של הוגי הזרם העצמאי

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'ראשית הפניה לאובייקט-עיון בחשיבתם של הוגי הזרם העצמאימירי קרחי16:00-17:30