מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

ביון – פורץ דרך בחשיבה הפסיכואנליטית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'ביון - פורץ דרך בחשיבה הפסיכואנליטיתד"ר אילן ברנט16:00-17:30

בקורס נעסוק בתפיסתו המקורית של ביון את הלא-מודע הרצפטיבי, תיאורית החשיבה ומחשבת החלימה שפיתח, דרך מושגים שיצר כגון: הזדהות השלכתית כתקשורת, פונקצית אלפא, Reverie והכלה. נבחן את המשמעויות הקליניות שיש לכך ביחס לאיכות ההקשבה והנוכחות של המטפל, תוך התמקדות בהפרעות קשות.