מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'פרנצי וויניקוט — שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציהגב’ חיותה גורביץ16:00-17:30

בקריאה בדיעבד ניתן לראות הד לרעיונותיו של פרנצי בכתביו של ויניקוט, וכי קריאה בפרנצי ברוח מושגיו של ויניקוט מעשירה ומעמיקה את הבנתנו את פרנצי. פרנצי, בחידושיו התיאורטיים והקליניים (כפי שהתגבשו בכתביו האחרונים), מציע שהנפש תלויה להתפתחותה ולתקינותה ביחס המבוגר לילד. היחידה הבסיסית הינה הורה-ילד, והעצמי מתהווה בתוך ומתוך החיבור עם האחר בשלב התלות המוחלטת. מכאן, כל פגיעה בהתפתחות הנפשית נובעת מטראומטיזציה על ידי האחר, וכרוכה בדיסוציאציה. להנחות אלו השלכות מהותיות על הבנת העצמי והתפתחותו, וכן על הקליניקה הטיפולית. בסמינר נקרא מאמרים מאוחרים של פרנצי וכן קטעים מהיומן הקליני שלו ברוח מושגיו של וויניקוט.