יסודות הטיפול הפסיכואנליטי

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'יסודות הטיפול הפסיכואנליטיהדס רייזפלד עינת18:00-19:30

הקורס יעסוק באבני היסוד של הטיפול הפסיכואנליטי כפי שנוסחו ע"י זיגמונד פרויד לפני כמאה שנה, תוך התחקות אחר התפתחויות בכתיבה הפסיכואנליטית שלאחריו (אוגדן, קולטארט, בולס, ג'וזף, קינודוז, בס, קרפי, סטיינר ובריטון ומיטשל).

נכיר מושגים מרכזיים כמו הלא מודע וביטוייו (אסוציאציות חופשיות, חלומות), עמדה טיפולית, סטינג וחוזה טיפולי, העברה והעברה נגדית, פירוש, ועוד.

נתבונן במושגים הללו מתוך זיקה אל הקליניקה ואל חדר הטיפולים, ונחשוב על שאלות וסוגיות עמן אנו מתמודדים בעבודתנו הטיפולית.