מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

שורשי הטיפול הפסיכואנליטי – פרויד

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'שורשי הטיפול הפסיכואנליטי – פרויד ד"ר שרון שטרית