מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

קריאה בכתבי ויניקוט I – השנים הראשונות: עיון בראשית הגותו של ויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'קריאה בכתבי ויניקוט I - השנים הראשונות: עיון בראשית הגותו של ויניקוטאמנון אייל18:00-19:30

מתוך קריאה משותפת של מאמרים, נעקוב אחר התפתחות החשיבה הויניקוטיאנית בראשית דרכה וננסה להבין כיצד בתוך סביבה פסיכואנליטית שהייתה סוערת ופורה באותה מידה, ועל רקע עבודתו של ויניקוט כרופא ילדים הפוגש בקליניקה שלו אימהות המחזיקות בזרועותיהן תינוקות, החלו לנבוט ולהתפתח בתוכו רעיונות חדשים ואישיים מאוד שהשפיעו, ומשפיעים עד היום, על הבנתנו את הנפש, ההתפתחות והתהליך הטיפולי. נבחן יחד כיצד מחשבות על ה-׳אפשרות לשמר את דרך החיים האישית למן הרגע הראשון׳ (זכרונות לידה, טראומת לידה וחרדה, 1949), נוכח פגיעות חודרניות סביבתיות המעוררות תגובה, הפכו אט אט להמשגות תיאורטיות מורכבות ורבות פנים, שמתוכן צמחה גם תפיסה של התהליך הטיפולי ככזה הנשען על רגרסיה לתלות.