מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

ויניקוט כמקור השראה בחשיבה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית‭‬

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'ויניקוט כמקור השראה בחשיבה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית‭‬ פרופ' עמנואל ברמן16:00-17:30

לגישות ההתייחסותיות והאנטרסובייקטיביות המגוונות,הרווחות כיום בפסיכואנליזה האמריקאית והבינלאומית, יש מקורות השראה רבים (בין היתר פרנצי,סליבן,פיירברן,באלינט,ראקר,קוהוט,בולבי ועוד). כתבי ויניקוט אף הם מקור השראה חשוב לגישות אלה. בחלקו הראשון של סמינר זה נקרא מאמרים של ויניקוט בהם ניתן למצוא שורשים היסטוריים של תפיסה התייחסותית ואינטרסובייקטיבית,ובחלקו השני- מאמרים בני זמננו שמתייחסים לשורשים אלה,דנים בהם ומפתחים אותם,של מחברים כמו גנט,בנג'מין,מיטשל,ארון וסלוקובר.