מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

על "הקצה הפרימיטיבי של החוויה"

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'על "הקצה הפרימיטיבי של החוויה" ענת שומן16:00-17:30

נתמקד בהקשבה לקצוות הפרימיטיביים של החוויה ובזיהוי מצבים מנטליים ארכאיים, בדגש על החרדות הראשוניות, שמקורן בהתפתחות הנפשית המוקדמת ואנו פוגשים בהן במצבי שבר וחולי ברמות ארגון נפשי שונות. ויניקוט (1963) מתאר את הייסורים הקדמוניים הכרוכים ב"חרדה שלא ניתן להעלותה על הדעת", חרדת ההתפרקות: "חזרה למצב של אי-אינטגרציה, נפילה אינסופית, אובדן החבירה בין גוף לנפש, אובדן תחושת הממשי והיכולת להתייחס לאובייקטים". נדון במצבי חרדה ראשוניים אלו ובהגנות שמקימה הנפש למולם, נלמד להקשיב לוריאציות ארכאיות של השפה הנפשית ולהבחין באופנויות פרימיטיביות של הכלה, החזקה עצמית וחיבור לאובייקט חלקי וחד-מימדי, מפרספקטיבות של כותבים שונים (ויניקוט, ביק, טסטין, אנזייה, מלצר, מקדוגל, אלינה שלקס, דנה אמיר ועוד).