הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה)

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'+ב'הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה)יעל מגל 14:30-15:50