מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קבוצתייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15