מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

הסיטואציה הטיפולית (7 שיעורים)

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'הסיטואציה הטיפולית (7 שיעורים)ענת ברעם-שרף16:00-17:30

הסיטואציה הטיפולית שונה וזרה מכל סיטואציה המוכרת לנו בחיי היום יום. היא מכילה בתוכה הקשבה אמפתית והכלה מול שימוש ב'איזמל המנתחים' האנליטי החד, קירבה ואינטימיות מול שמירה על מרחק ומרחב להתבוננות, מסגרת קבועה המהווה רקע למה שמשתנה וחורג ממנה, הדדיות מול א-סימטריה ועוד.

בקורס נגדיר ונעמיק במאפיינים המייחדים את הסיטואציה הטיפולית. לשם כך נתוודע למושגים קלאסיים הקשורים לטכניקה הפסיכואנליטית. נתייחס למאפייני המסגרת הטיפולית, כלומר למכלול התנאים הדרושים להבטחת השתלשלותו המיטבית של התהליך הטיפולי, בהם החוזה הטיפולי על כל היבטיו, כלל היסוד של הפסיכואנליזה, המלצות למטפל (כגון, תשומת לב מרחפת, ניטרליות, אנונימיות והתנזרות) והעברה והעברה נגדית. במסגרת הקורס נשלב קריאה במאמרים קלאסיים הקשורים לטכניקה הפסיכואנליטית (של פרויד, ראקר וסטראצ'י) ובחינה של חומרים קליניים מעבודתנו הטיפולית.

הקורס יכלול שבעה מפגשים ויתקיים בחלק השני של סמסטר ב', החל מתאריך 8.4.2019.