סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00