מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30