מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

"משהו יותר מפירוש"-נוכחות המטפל במרחב שבין פירוש להחזקה (6 שיעורים)

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'"משהו יותר מפירוש"-נוכחות המטפל במרחב שבין פירוש להחזקה (6 שיעורים)מיכל טפר16:00-17:30

הקורס יעסוק בשאלת הנוכחות הטיפולית במרחב שבין פירוש ל"משהו יותר מפירוש" – כאשר המילים והמרחב הסימבולי קורסים.

נתבונן באופני נוכחות המטפל למול תפיסות תיאורטיות שונות של צרכי המטופל במרחב שבין פירוש להחזקה.

המשתתפים יתבקשו להביא דוגמאות קליניות.

הקורס יכלול ששה מפגשים ויתקיים בחלק הראשון של סמסטר ב', החל מתאריך 25.2.2019.