פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים בחשיבה ויניקוטיאנית בדיאלוג עם גישות אחרות

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים בחשיבה ויניקוטיאנית בדיאלוג עם גישות אחרותד"ר קובי סגל16:00-17:30