מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א' פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשה ד"ר אפרת שדך