מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוטרבקה יצחק17:45-19:15