התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוטרבקה יצחק18:00-19:30