פתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות לנפרדות

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'פתולוגיה נפשית בהקשר התפתחותי, במרחב שבין התמזגות לנפרדות ד"ר אפרת שדך16:00-17:30

ויניקוט (1963) מתאר חולי נפשי כמערך הגנתי המתהווה למול התמוטטות נפשית קדומה.

העצמי עשוי לפגוש בכאב נפשי בלתי-נסבל בשלבי התפתחות שונים: החל מהגנה ראשונית המתהווה במפגש עם "חרדה שאין להעלותה על הדעת", ומובילה לפתולוגיה עמוקה, כמו זו הנראית במצבים אוטיסטיים ובפסיכוזות; דרך הגנות מסוג פיצול וניתוק, הנבנות מול חרדה רודפנית, המופיעה כאשר "מרחב-המעבר" נחווה כמתמלא בטרם-עת במה שהוא "לא-אני" ורצף ההוויה של העצמי נשבר, כפי שנראה במצבים הסכיזואידיים והגבוליים; ועד להגנות הקשורות בהדחקה, אשר מתארגנות מול ההכרה הכואבת בקיומם הנפרד של ההורים ובקשר ביניהם, תוך התמודדות עם קונפליקט בין רגשות מיניים לרגשות ילדיים אחרים, תכנים מציפים של יריבות ואשמה והתמודדות עם תהליכי ויתור והשלמה, כפי שנראה במצבים הנוירוטיים.

בקורס נסקור צורות שונות של פתולוגיה נפשית, ננסה למקם אותן בהקשרן ההתפתחותי ולהתחקות אחר מקורותיהן, מתוך פרספקטיבות תיאורטיות מגוונות.

נקרא בכתביהם של פרויד, ויניקוט, קוהוט, מקדוגל, טסטין, בריטון, בולאס, אלווארז, אוגדן ועוד.