מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

קריאה בכתבי ויניקוט III – על הנפש השבורה (המשך)

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'קריאה בכתבי ויניקוט III - על הנפש השבורה (המשך)שרה קולקר18:00-19:30

 

ויניקוט מציע מבט ייחודי על הישברות האדם מול סביבה לא מותאמת: כושלת, חלשה או שבורה. השבר הנפשי הוא גם הפצע, הוא גם ההגנה מפני כאבה הבלתי נסבל של הפציעה, והוא גם ניסיון האיחוי. במלים שבר נפשי אני מתייחסת לדיסוציאציה או לפיצול העצמי על מופעיהם השונים: התפרקות השותפות הפסיכו-סומטית, פיצול ה"עשות" (doing) מן ה"היות" (being), התמוטטות (breakdown) מוקדמת, ושיגעון (madness). (קורס שנתי)