מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

פירוש ואי-פירוש — מחשבות על הטכניקה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט וממשיכיו

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'פירוש ואי-פירוש — מחשבות על הטכניקה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט וממשיכיוגב’ מיכל ריק17:50-19:20