על טיפול במשחק – ויניקוט וממשיכיו

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'על טיפול במשחק - ויניקוט וממשיכיוד"ר ירי גביעון19:45-21:15

מטרת הקורס להקנות רקע בתחום הטיפול הפסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים. הקורס יעסוק ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים, בסטינג הטיפולי, בהבנת תהליכי ההתפתחות של טיפול במשחק והתייחסות גישות שונות לנושאים אלו. טיפול בילדים בהיותו מתקיים בין מרחבים שונים (בחדר הטיפול, בעבודה עם הורים וסביבה) מציב דילמות, ואתגרים בפני המטפל. נקרא מכתביהם של ויניקוט, אלוורז, ג'וזף, פרו, סלייד ועוד.