מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

עבודה עם הורים בהתבוננות ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'עבודה עם הורים בהתבוננות ויניקוטיאנית ד"ר ירי גבעון19:20-17:50