מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

הזרם ההתייחסותי

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'הזרם ההתייחסותי תמי דרור שיבר 16:00-17:30