מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

עבודה טיפולית דינמית עם הורים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'עבודה טיפולית דינמית עם הוריםנעה פריזל-אייל16:00-17:30

עבודה טיפולית עם הורים מתרחשת במקביל לטיפול בילד או מבלי שהילד נמצא בטיפול. בסוג זה של מפגש נעשה ניסיון להכיר את האינטראקציות הטעונות שבין ההורה לילד, העמוסות בהשלכות, פנטזיות, משאלות וצפיות, בכדי לאפשר להורה ליצור מרחב הורות משוחרר יותר התומך בהתפתחותו של הילד. הקורס ישלב קריאה תיאורטית תוך התייחסות לחומר קליני שיביאו המשתתפים.