מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינר קליני

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'סמינר קליניעדי אלפא, ידידה טורקניץ19:45-21:15