מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינר קליני

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'סמינר קליניעדי אלפא, לילך הראל, ידידה טורקניץ19:30-21:00