מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינר קליני

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'סמינר קלינייהודית אילתי, נחמה דביר, מיכל הסל-קומורניק19:30-21:00