סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15