מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סימנרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00