סימנרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15