מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינר קליני

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'סמינר קלינייהודית אילתי, נחמה דביר, מיכל הסל-קומורניק19:45-21:15