מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינר: עבודה עם הורים בהתבוננות ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'עבודה עם הורים בהתבוננות ויניקוטיאנית ד"ר ירי גבעון18:00-19:30