מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג׳ סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15