סמינרים קליניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג׳ סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15