מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סוגיות מתקדמות בקליניקה ובטכניקה של הטיפול במשחק

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'סוגיות מתקדמות בקליניקה ובטכניקה של הטיפול במשחקניני חמיצר-לובושיץ16:00-17:30