מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: ראשית חיי הנפש

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'ראשית חיי הנפש- מתוך מחקר על עוברות ותחילת החיים ומתוך הפסיכואנליזהיעל רונןסדנא