מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: עבודת החלום עם ילדים בגישה ויניקוטיאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'עבודת החלום עם ילדים בגישה ויניקוטיאניתיפורסם בהמשךסדנא