מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: מרכיבים של טיפול בילדים במצבים רגרסיביים בפסיכותרפיות של מבוגרים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'מרכיבים של טיפול בילדים במצבים רגרסיביים בפסיכותרפיות של מבוגריםניני חמיצר- לובושיץ וד"ר מאיר שטיינבוקסדנא