מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

היבטים רגרסיביים ילדיים בטיפול במבוגרים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'היבטים רגרסיביים ילדיים בטיפול במבוגריםד״ר מאיר שטיינבוקסדנה