מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: "מצד האם"

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'"מצד האם"דפנה איתןסדנא