מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: טיפול פסיכיאטרי בילדים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'טיפול פסיכיאטרי בילדיםד"ר חגי מעוזסדנא