מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

סדנא: חשיבה על אוטיזם

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'חשיבה על אוטיזםרותי וינברגסדנא