מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

מבוא להגותו של קוהוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'מבוא להגותו של קוהוטדוד קיטרון18:00-19:30