מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

קווי יסוד במשנתו של קוהוט

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ג' סמסטר ב'קווי יסוד במשנתו של קוהוטדוד קיטרון17:50-19:20

בסמינר זה נלמד להכיר את יסודות הפסיכולוגיה של העצמי, כפי שזו הותוותה על ידי מייסדה, היינץ קוהוט.

נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה אותה התווה קוהוט – הגדרתו המחודשת של הנרקיסיזם, העצמי הדו-קוטבי, זולתעצמי (selfobject), העברות זולתעצמי ועוד.

בסמינר התיאורטי נשלב מפגשי הדרכה קליניים על טיפולים, אותם יביאו המשתתפות\ים, על מנת ליצור חיבור עם המשגות פסיכולוגיית העצמי.