מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

מצבים מנטלים ראשוניים

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב' מצבים מנטלים ראשונייםרות שגיא