ויניקוט – התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר ב'ויניקוט - התפתחות ושבירות, תיאוריה וקליניקהגליה אבישור-מזרחי 18:00-19:30