מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

ויניקוט ומחשבת הרגרסיה

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ב' סמסטר א'ויניקוט ומחשבת הרגרסיהאמנון אייל17:50-19:20

"יתרונה של הרגרסיה הוא בכך שהיא נושאת עימה את האפשרות לתיקון התאמה לא מספקת לצורך בעברו של המטופל" כותב ויניקוט במאמר 'נסיגה ורגרסיה'. הקורס יעסוק בכתביהם של פרנצי ובאלינט ועד להתבססותה כתפיסה טיפולית מגובשת אצל ויניקוט. נבחן את האופן שבו תפיסה זאת מכוונת את הקשב של המטפל מעבר לאזורי הדחף והקונפליקו אל האפשרות לכונן את חווית הקיום של המטופל בתוך יחסי התלות המתפתחים בחדר הטיפול.